Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 1


Mendelovo muzeum jako zprostředkovatel mezinárodní spolupráce (ROZV/06/2015)
MU Investigator:Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Mendel Museum
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more