Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 4

 

book coverVALOVÁ, Simona - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŇKOVÁ, Kateřina - POSKEROVÁ, Hana - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

VALOVÁ, Simona - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŇKOVÁ, Kateřina - POSKEROVÁ, Hana - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Haplotype analysis of interleukin-6 gene promoter polymorphisms in patients with chronic periodontitis and diabetes mellitus. 2015.


more

 

VITKO, Martin.
Porovnanie všeobecnej situácie na Slovensku v roku 1946 s obdobím 1. a 2. Československej republiky očami príslušníkov SNB z českých zemí. In Roky prelomu: Slovensko v rokoch 1945-1948. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-8105-643-7, pp. 313-327.


more

 

PEČINKOVÁ, Anna.
The Research of the Reformation in Jihlava and Its Possibilities. 2015.


more