Department of Education

Total number of projects in 2016: 2


Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02117S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more