Department of Russian Language and Literature

Total number of titles in 2016: 4

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Das Tagebuch als eine autobiographische Gattung. 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Mariánský kult v katolictví a pravoslaví. 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Poetologické paralely v osude „hrdinov svojej doby“. 1. vyd. Brno : 2016.


more