Katedra ruského jazyka a literatury

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra ruského jazyka a literatury
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Sídlo:budova A, areál Poříčí 7/9, Staré Brno, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 7776
Fax:549 49 1620
E-mail:kyselova@peddotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/wrus

Vedoucí pracoviště:
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.