Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon:549 49 1622, 5423
Fax:549 49 1622
E-mail:dankova@peddotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/wpha

Vedoucí pracoviště:
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.