Katedra tělesné výchovy

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2015
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy
Korespondenční adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Sídlo:budova E, areál Poříčí 31, Staré Brno, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1622, 5423
Fax:549 49 1622
E-mail:dankova@peddotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/wpha

Vedoucí pracoviště:
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.