Department of English Language and Literature

Total number of titles in 2014: 27

 

PÍŠOVÁ, Michaela.
(Nový) profesionalismus v učitelství. 2014.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny (E-learning course). Brno : PdF MU, 2014.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
Comparative Czech-English analysis of written English (KAPA): Transforming linguistic experience into a practical ELT course. 2014. ISBN 978-80-210-7040-0.


more

 

VOGEL, Radek - ADAM, Martin.
Comparative Czech-English analysis of written English (KAPA): Transforming linguistic experience into a practical ELT course. 2014.


more

 

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana - ADAM, Martin - HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena - DRÁPELA, Martin - STEHLÍKOVÁ, Lenka.
Creating a System of Annotation for FSP. 2014. ISBN 978-80-971720-3-9.


more

 

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana - ADAM, Martin - HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena - STEHLÍKOVÁ, Lenka.
Creating a System of Annotation for FSP. 2014.


more

 

BUCHTOVÁ, Pavla.
Creative Writing in the Foreign Language Classroom. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára.
Didaktika cizích jazyků: odkud kam směřuje teorie a výzkum?. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára - JANÍKOVÁ, Věra.
Foreign language teachers: what are we specific in?. 2014.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Interactive syllabus for the subject Intonation in Focus 2014. 2014.


more

 

IZAVČUK, Jaroslav.
Intercultural Discourse on Some Semantic-pragmatic Aspects of Political Correctness. 2014.


more

 

book coverZERZOVÁ, Jana.
Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 27. ISBN 978-80-210-6824-7.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - SPILKOVÁ, Vladimíra.
Kvalita v přípravném vzdělávání učitelů. 2014.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
On her own: from fiction to memoir. White teenage girls on the war path. 2014.


more

 

HANUŠOVÁ, Světlana - NAJVAR, Petr - ADAM, Martin - NAJVAROVÁ, Veronika - HOMOLKA, Sonia.
Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika, Univerzita Karlova. ISSN 0031-3815, 2014, vol.  64, no. 2, pp. 238-255.


more

 

ADAM, Martin.
Prezentační versus kvalifikační škála: interpretace hraničních případů v FSP analýze narativního textu. Časopis pro moderní filologii, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISSN 0008-7386, 2014, vol. 96/2014, no. 2, pp. 180-195.


more

 

BUCHTOVÁ, Pavla.
Přepisování pohádek. 2014. CZE, Brno. 3.2.2014 - 3.2.2014, National Activity. Workshop byl pořádán pro Genderové a Informační Centrum NORA v Brně..


more

 

ZERZOVÁ, Jana - ŠEBESTOVÁ, Simona.
Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2014, vol. 24, no. 3, 394–422-29 pp.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Review of Presentation Sentences (Syntax, Semantics and FSP) (Adam, 2013). Brno : Masarykova univerzita, 2014. 86 pp. Discourse and Interaction, Volume 7 Issue 1 2014.


more

 

VOJTKOVÁ, Naděžda.
Sdílené čtení v hodinách anglického jazyka. 2014.


more

 

JANČAŘÍKOVÁ, Renata - DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga - POVOLNÁ, Renata - ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
SIXTH BRNO CONFERENCE ON LINGUISTICS STUDIES IN ENGLISH: Communication across Genres and Discourses. 2014. CZE, Brno, Masaryk University. 11.9.2014 - 12.9.2014, Worldwide Activity.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Strategie učení: jejich role ve výuce angličtiny na primárním stupni vzdělávání a příležitosti pro jejich facilitaci ve výuce angličtiny. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6889-6, pp. 155 -163. 2014, Brno.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Strategie učení: jejich role ve výuce angličtiny na primárním stupni vzdělávání a příležitosti pro jejich facilitaci ve výuce angličtiny. 2014. ISBN 978-80-210-6889-6.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Strategie učení: jejich role ve výuce angličtiny na primárním stupni vzdělávání a příležitosti pro jejich facilitaci ve výuce angličtiny. 2014.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
Teenagers in/and Novels in Verse. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára.
Výzkum expertnosti v učitelské profesi. 2014.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
Zwei Welten: Kinderreime (und Märchen) zwischen Tschechisch und Englisch. 2014.


more