Department of English Language and Literature

Total number of titles in 2015: 47

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 47 records, displayed 1 - 30

 

VOGEL, Radek.
(De)verbal modifiers in attribute+noun collocations and compounds: verbs, deverbal nouns or suffixed adjectives?. In From Theory to Practice 2013: Proceedings of the Fifth International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2013, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. ISBN 978-80-7454-450-7, pp. 63-78. 5.9.2013, Zlín.


more

 

JANÍKOVÁ, Věra - HANUŠOVÁ, Světlana.
Aktuální témata výzkumu učení a vyučování. 2015. CZE, Pdf MU. 5.11.2015 - 5.11.2015, European Activity.


more

 

ŠALAMOUN, Jiří.
Americký Prospero bez šťastného konce? Proč Philip Roth není držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Brno : HOST, 2015. 04/2015.


more

 

KAŠPAROVÁ, Vendula - HOLEČKOVÁ, Anna - HUČÍN, Jan - JANÍK, Tomáš - NAJVAR, Petr - PÍŠOVÁ, Michaela - POTUŽNÍKOVÁ, Eva - SOUKUP, Petr - ŠEVCŮ, Martina.
Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha : Česká školní inspekce, 2015. 79 pp.


more

 

HORÁKOVÁ, Martina - ELIÁŠOVÁ, Věra - FOJTOVÁ, Simona.
"Anglicist Women’s and Gender Studies in the Czech Republic: An Uncertain Discipline". In Rewriting Academia: The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxell : Peter Lang, 2015. neuveden, ISBN 978-3-631-66985-3, pp. 195-218.


more

 

CHOCHOLATÁ, Jana.
Cizí jazyky a specifické poruchy učení v základním vzdělávání. 2015.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek (Eds.).
Communication across genres and discourses (Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno, 11-12 September 2014), Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-7971-7.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek (Eds.).
Communication across genres and discourses (Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno, 11-12 September 2014), Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-7922-9.


more

 

VOGEL, Radek - ADAM, Martin.
Comparative Czech-English Analysis of Written English (KAPA): Transforming Linguistic Expertise into a Practical EAP Course. In Communication across Genres and Discourses: 6th Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno, 11-12 September 2014. Conference proceedings). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7922-9, pp. 171-185. 2015, PdF MU Brno.


more

 

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana - ADAM, Martin - HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena - DRÁPELA, Martin - STEHLÍKOVÁ, Lenka.
Creating a System of Annotation for FSP. Linguistica Pragensia, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 0862-8432, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 9-18.


more

 

ADAM, Martin.
Člen recenzní rady. 2015.


more

 

VOGEL, Radek.
Dá se použít zájmeno v podmětovém tvaru ve vazbách typu "younger than I" (vedle "younger than me")?. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 1 p.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jitka.
Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development. 2015.


more

 

JANÍKOVÁ, Věra - PÍŠOVÁ, Michaela - HANUŠOVÁ, Světlana - ULIČNÁ, Klára - NAJVAR, Petr.
Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2015. 2014, PdF JU České Budějovice.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Do Young Learners Exploit the Same Learning Strategies as Adults?. Practice and Theory in Systems of Education, DE GRUYTER OPEN. ISSN 1788-2591, 2015, vol. 10, no. 1, pp. 74 - 80.


more

 

BARANČICOVÁ, Jana - ZERZOVÁ, Jana.
English as a lingua franca used at international meetings. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education, Nitra, SlovakEdu. o.z., Slovakia. ISSN 1339-4045, 2015, vol. 3, no. 3, pp. 49-84.


more

 

JANÍK, Zdeněk.
English language as a cultural tool for intercultural communication. 2015.


more

 

JANÍK, Zdeněk.
English language as a cultural tool for intercultural communication. 2015.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
E-testing in linguistics. 2015.


more

 

ŠALAMOUN, Jiří.
"From Deflection to Deconstruction: The Transformation of Ishmael Reed’s Satire in Juice!". In African American Culture and Society After Rodney King: Provocations and Protests, Progression and 'Post-Racialism'. Dorchester, United Kingdom : Ashgate Publishing Group, 2015. 1. ed., ISBN 978-1-4724-5539-0, pp. 49-63.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
Impro(wise) to Improve - Theatre Improvisation in English Classroom. 2015.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš.
IMPROve your English: Improvizace v angličtině, angličtina v improvizaci. 2015. Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FNuSA. 10.4.2015 - 12.4.2015, National Activity.


more

 

ANDRÁŠIK, Tomáš - VRTALOVÁ, Hana - BRUSH, Stephanie - VENCLÍK, Lukáš.
IMPROve your English: Intenzivní výcvik angličtiny improvizačními metodami. 2015. Arnoštov č. 13, Pecka 507 82. 16.1.2015 - 18.1.2015, National Activity.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Interactive syllabus for the subject A2BK_Fonetika a fonologie A. 2015.


more

 

VOGEL, Radek.
Je správné používat vazbu "you and I" v předmětu? A co naopak, zájmennou frázi "you and me " v podmětu?. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 1 p.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Learner strategies compared: A case study of a young learner. 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Advisory Board. 2015.


more

 

ADAM, Martin.
Member of Editorial Board. 2015.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch - ČÍŽKOVÁ, Věra.
Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - SLAVÍK, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - BENEŠ, Zdeněk - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - HNÍK, Ondřej - PAPÁČEK, Miroslav - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa.
Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2, ISBN 978-80-210-7769-0, pp. 423-453.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 47 records, displayed 1 - 30