Department of English Language and Literature

Total number of titles in 2014: 49

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30

 

PÍŠOVÁ, Michaela.
(Nový) profesionalismus v učitelství. 2014.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
A CULTURAL DIFFERENCE AND SOCIAL SOLIDARITY NETWORK WORKSHOP – CROSSING BOUNDARIES: INCLUSION, EXCLUSION, MARGINALIZATION AND THE HEGEMONIC MAKING OF SOCIETIES OF DIFFERENCE. 2014. SVK, Department of English and American Studies. 13.9.2014 - 14.9.2014, Worldwide Activity.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny (E-learning course). Brno : PdF MU, 2014.


more

 

DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga.
Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů. Časopis pro moderní filologii, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISSN 0008-7386, 2014, vol. 96, no. 1, pp. 42-57.


more

 

VOGEL, Radek (Ed.).
Communication across Genres and Discourses: Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Book of Abstracts. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2014. 55 pp. ISBN 978-80-210-7040-0.


more

 

VOGEL, Radek - ADAM, Martin.
Comparative Czech-English analysis of written English (KAPA): Transforming linguistic expertise into a practical EAP course. 2014.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
Comparative Czech-English analysis of written English (KAPA): Transforming linguistic expertise into a practical EAP course. 2014. ISBN 978-80-210-7040-0.


more

 

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana - ADAM, Martin - HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena - STEHLÍKOVÁ, Lenka.
Creating a System of Annotation for FSP. 2014.


more

 

CHAMONIKOLASOVÁ, Jana - ADAM, Martin - HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena - DRÁPELA, Martin - STEHLÍKOVÁ, Lenka.
Creating a System of Annotation for FSP. 2014. ISBN 978-80-971720-3-9.


more

 

VOGEL, Radek.
Creation of terms in traditional vs. emergent/growing terminologies: Searching for regular patterns. 2014.


more

 

BUCHTOVÁ, Pavla.
Creative Writing in the Foreign Language Classroom. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára.
Didaktika cizích jazyků: odkud kam směřuje teorie a výzkum?. 2014.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Do Young Learners Exploit the same Learning Strategies as Adults?. 2014. ISBN 978-80-89691-13-5.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Do Young Learners Exploit the same Learning Strategies as Adults?. 2014.


more

 

VOJTKOVÁ, Naděžda - HANUŠOVÁ, Světlana.
Dyslexia for Teachers and Trainers. 2014.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - KOSTKOVÁ, Klára - JANÍKOVÁ, Věra.
Foreign language teachers: what are we specific in?. 2014.


more

 

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena.
Interactive syllabus for the subject Intonation in Focus 2014. 2014.


more

 

IZAVČUK, Jaroslav.
Intercultural Discourse on Some Semantic-pragmatic Aspects of Political Correctness. 2014.


more

 

book coverZERZOVÁ, Jana.
Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 27. ISBN 978-80-210-6824-7.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Jak strategicky na strategie učení. Komenský, Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit. ISSN 0323-0449, 2014, vol. 139, no. 01, pp. 26-30.


more

 

PÍŠOVÁ, Michaela - SPILKOVÁ, Vladimíra.
Kvalita v přípravném vzdělávání učitelů. 2014.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
“Memory of the Landscape: Resurrection of Past and Community in Works of Wilson Harris.”. 2014.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
“Memory of the Landscape: Resurrection of Past and Community in Works of Wilson Harris.”. 2014.


more

 

PŘIBYLOVÁ, Irena.
On her own: from fiction to memoir. White teenage girls on the war path. 2014.


more

 

ADAM, Martin.
On some textual aspects of FSP: dynamic semantic tracks in action. Verbum (Perspective fonctionnelle de la phrase: du Cercle linguistique de Prague a la Linguistique textuelle), Nancy, Université de Nancy, France. ISSN 0182-5887, 2014, vol. XXXV/2013, no. 1-2, pp. 41-58.


more

 

HANUŠOVÁ, Světlana - NAJVAR, Petr - ADAM, Martin - NAJVAROVÁ, Veronika - HOMOLKA, Sonia.
Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika, Univerzita Karlova. ISSN 0031-3815, 2014, vol.  64, no. 2, pp. 238-255.


more

 

ADAM, Martin.
Prezentační versus kvalifikační škála: interpretace hraničních případů v FSP analýze narativního textu. Časopis pro moderní filologii, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISSN 0008-7386, 2014, vol. 96/2014, no. 2, pp. 180-195.


more

 

BUCHTOVÁ, Pavla.
Přepisování pohádek. 2014. CZE, Brno. 3.2.2014 - 3.2.2014, National Activity. Workshop byl pořádán pro Genderové a Informační Centrum NORA v Brně..


more

 

ZERZOVÁ, Jana - ŠEBESTOVÁ, Simona.
Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2014, vol. 24, no. 3, 394–422-29 pp.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jitka.
Reading development of deaf learners in foreign language classroom: putting theory into practice. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 49 records, displayed 1 - 30