Department of English Language and Literature

Total number of titles in 2014: 5

 

PÍŠOVÁ, Michaela.
(Nový) profesionalismus v učitelství. 2014.


more

 

ADAM, Martin - VOGEL, Radek.
AJPV_KAPA Komparativní (česko-anglická) analýza psané angličtiny (E-learning course). Brno : PdF MU, 2014.


more

 

IZAVČUK, Jaroslav.
Intercultural Discourse on Some Semantic-pragmatic Aspects of Political Correctness. 2014.


more

 

VOJTKOVÁ, Naděžda.
Sdílené čtení v hodinách anglického jazyka. 2014.


more

 

HROZKOVÁ, Ivana.
Strategie učení: jejich role ve výuce angličtiny na primárním stupni vzdělávání a příležitosti pro jejich facilitaci ve výuce angličtiny. 2014.


more