Department of Special Education

Total number of titles in 2015: 32

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30

 

VOBORNÝ, Jiří - ZEMAN, Tomáš - BLAHUTKOVÁ, Marie - BEŇUŠ, Radoslav.
Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 99-107.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7110-0.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Činnost výchovného poradce na základní škole z pohledu žáků 7. až 9. tříd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8, pp. 162-168. Křtiny.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Činnost výchovného poradce na základní škole z pohledu žáků 7. až 9. tříd. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Činnost výchovného poradce na základní škole z pohledu žáků 7. až 9. tříd. 2015.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Čtenářská gramotnost pro kvalitu života s internetem. 2015. CZE, Brno. 19.2.2015 - 19.2.2015, European Activity.


more

 

HRICOVÁ, Lenka.
Evropský rehabilitační a kulturní týden hluchoslepých. Praha : 2015. 1 p. Gong - časopis sluchově postižených.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - VRUBEL, Martin.
Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.


more

 

VOKURKA, Jan - BUCHALOVÁ, Eva - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHUTKOVÁ, Marie - GÖPFERT, Eduard - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Is collagen matrix suitable as a carrier in periodontal regeneration?. 2015.


more

 

book coverBYTEŠNÍKOVÁ, Ilona.
Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 286 pp. ISBN 978-80-210-7561-0.


more

 

book coverBYTEŠNÍKOVÁ, Ilona.
Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 286 pp. ISBN 978-80-210-7561-0.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 2015. CZE, ZŠ Pastviny, Brno, ZŠ Heyrovského Brno. 16.2.2015 - 30.4.2015, National Activity.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Novyje obrazovatelnyje informacionnyje technologiji v ocenivaniji i obučeniji russkomu jazyku. MOVA. Naukovo-teoretiččskij časopis z movoznavstva, Odessa, Astroprint, Ukraine. 2015, vol. 17, no. 2015, pp. 213-217.


more

 

book coverSTUCHLÍKOVÁ, Iva - JANÍK, Tomáš - BENEŠ, Zdeněk - BÍLEK, Martin - BRÜCKNEROVÁ, Karla - ČERNOCHOVÁ, Miroslava - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš - DYTRTOVÁ, Kateřina - GRACOVÁ, Blažena - HNÍK, Ondřej - KEKULE, Martina - KOSTKOVÁ, Klára - KUBIATKO, Milan - NEDĚLKA, Michal - NOVOTNÁ, Jarmila - PAPÁČEK, Miroslav - PETR, Jan - PÍŠOVÁ, Michaela - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Jan - STANĚK, Antonín - ŠMEJKALOVÁ, Martina - TICHÁ, Marie - VALENTA, Josef - VANÍČEK, Jiří - VONDROVÁ, Naďa - ZÁVODSKÁ, Radka - ŽÁK, Vojtěch - ČÍŽKOVÁ, Věra.
Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Ocenivanije staršeklassnikov s specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami v obučeniji russkomu jazyku kak vtoromu inostrannomu. Educational Alternatives, European Union, Info Invest LTD., Bulgaria. ISSN 1313-2571, 2015, vol. 2015, no. Volume 11/Part 3, pp. 12-23.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poradenství na základních školách z perspektivy žáků 7. až 9. ročníků. 2015.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poruchy chování a emocí u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2015, vol. 4/2015, no. 2/2015, pp. 15-16.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poruchy chování a emocí u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2015, vol. 6/2015, no. 3/2015, pp. 15-17.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku. 2015.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015. ISBN 978-619-7105-45-2, pp. 829-834. 2015, Albena.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language. 2015.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Role pedagoga ve švédském vzdělávacím systému. 2015.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Snoezelen a autismus. 2015.


more

 

book coverPIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

book coverPIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Sonderpädagogische Ansätze zur Entwicklung von Sprachebenen der Klienten im Gebiet der Sozialdienstleistungen in der Tschechischen Republik. 2015.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Speciální pedagogika jako obor výchovy a vzdělávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 2015.


more

 

PUDIŠOVÁ, Martina.
Specific Learning Disorders. Milano : EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Universita Cattolica, 2015. What will be the next, special educational system?, ISBN 978-88-6780-767-3.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Sprachtherapie in der Tschechischen Republik in Bezug auf Wohnheime für Menschen mit Behinderung. 2015.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 173 pp. ISBN 978-80-210-6817-9.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30