Department of Special Education

Total number of titles in 2015: 18

 

VOBORNÝ, Jiří - ZEMAN, Tomáš - BLAHUTKOVÁ, Marie - BEŇUŠ, Radoslav.
Analysis of changes of mental state caused by psychological stress during match in football referees. Studia Sportiva, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 99-107.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-7110-0.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Čtenářská gramotnost pro kvalitu života s internetem. 2015. CZE, Brno. 19.2.2015 - 19.2.2015, European Activity.


more

 

HRICOVÁ, Lenka.
Evropský rehabilitační a kulturní týden hluchoslepých. Praha : 2015. 1 p. Gong - časopis sluchově postižených.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie - VRUBEL, Martin.
Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.


more

 

VOKURKA, Jan - BUCHALOVÁ, Eva - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHUTKOVÁ, Marie - GÖPFERT, Eduard - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Is collagen matrix suitable as a carrier in periodontal regeneration?. 2015.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 2015. CZE, ZŠ Pastviny, Brno, ZŠ Heyrovského Brno. 16.2.2015 - 30.4.2015, National Activity.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Novyje obrazovatelnyje informacionnyje technologiji v ocenivaniji i obučeniji russkomu jazyku. MOVA. Naukovo-teoretiččskij časopis z movoznavstva, Odessa, Astroprint, Ukraine. 2015, vol. 17, no. 2015, pp. 213-217.


more

 

GRENAROVÁ, Renée.
Ocenivanije staršeklassnikov s specifičeskimi obrazovatelnymi narušenijami v obučeniji russkomu jazyku kak vtoromu inostrannomu. Educational Alternatives, European Union, Info Invest LTD., Bulgaria. ISSN 1313-2571, 2015, vol. 2015, no. Volume 11/Part 3, pp. 12-23.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poruchy chování a emocí u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2015, vol. 6/2015, no. 3/2015, pp. 15-17.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Poruchy chování a emocí u dětí předškolního věku. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2015, vol. 4/2015, no. 2/2015, pp. 15-16.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku. 2015.


more

 

book coverPIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

book coverPIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Speciální pedagogika jako obor výchovy a vzdělávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 2015.


more

 

PUDIŠOVÁ, Martina.
Specific Learning Disorders. Milano : EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Universita Cattolica, 2015. What will be the next, special educational system?, ISBN 978-88-6780-767-3.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 173 pp. ISBN 978-80-210-6817-9.


more

 

MÁROVÁ, Ivana - PANČOCHA, Karel - PŘINOSILOVÁ, Dagmar.
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních. Speciální pedagogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 1211-2720, 2015, vol. 25, no. 2, pp. 123-134.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. 2015.


more

 

book coverBOČKOVÁ, Barbora.
Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text. 1. elektronické vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3.


more

 

BALHAROVÁ, Kamila - VOJTOVÁ, Věra - PRESOVÁ, Jana.
Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi. Vyd. 1. Ivančice/Brno : COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015. 105 pp. ISBN 978-80-87192-23-8.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Žák s tělesným a kombinovaným postižením a jeho podpora při vzdělávání. 2015.


more