Department of Special Education

Total number of titles in 2016: 35

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 1Letter V, page 1Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 30

 

VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016. Neuveden, ISBN 978-3-7815-2059-2, pp. 123-133.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Biorytmy jako jeden z projevů života. In Sborník příspěvků z 36. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Vyd. 1. Úpice : Hvězdárna v Úpici, 2016. ISBN 978-80-86303-44-4, pp. 113-121. 19.5.2015, Úpice.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Contemporary Czech and Swedich Elementary School – Comparison of selected aspects. 2016. pp. 539-549. 2015, Luxembourgh.


more

 

ODEHNALOVÁ, Petra.
Diferenciace instrukcí v heterogenní třídě pro žáky s potížemi v učení. 2016.


more

 

book coverRÖDEROVÁ, Petra.
Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.


more

 

FIALOVÁ, Ilona.
Faktory ovlivňující kvalitu života a edukaci osob s tělesným postižením. 2016.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie.
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8093-5.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Institucionální výchova - případ VUM Chrastava. Brno : ČT, 2016.


more

 

MÁROVÁ, Ivana - SLEPIČKOVÁ, Lenka.
„Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 9-25.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Lidské zdraví, jeho determinanty a možnosti jeho ovlivňování. 2016.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Netolismus..?. 2016.


more

 

LIPOVÝ, Břetislav - FIAMOLI, Michaela - JELÍNKOVÁ, Zuzana - MAGER, Radomír - SUCHÁNEK, Ivan.
Oleogel-S10 v urychlení hojení odběrových ploch pacientů s termickým traumatem. Léčba ran, Praha, Vzdělávání IN. ISSN 2336-520X, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 12-15.


more

 

ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina - VIKTORIN, Jan.
Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2016.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Potenciální rizika moderních technologií a jejich prevence v mateřské škole. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-8679, 2016, vol. 3/13, no. 3/2016, pp. 14-16.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Potřeby dětí s poruchou chování očima výchovných profesionálů. 2016.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Problematika rizika látkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-553-2590-3, pp. 91-96. 2016, Košice.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Problematika rizika nelátkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-553-2590-3, pp. 97-103. 2016, Košice.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Profesní orientace a předprofesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - komparace vybraných faktorů v prostředí českých a švédských škol. 2016.


more

 

PITNEROVÁ, Pavla.
Role Rámcových vzdělávacích programů v rozvoji digitální gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine, Jan Chromý. ISSN 1214-9187, 2016, vol.  13., no. 3/2016, pp. 1-5.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Senzorická integrácia a podpora rečových funkcií. 2016.


more

 

HRČOVÁ, Jana.
Snoezelen - multisenzorické prostredie - jeho potenciál pre zdravotníctvo a rehabilitáciu. 2016.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Sonderpädagogische Perspektive. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung. 2016.


more

 

ČERVENKA, Karel.
Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-8138-3.


more

 

MÁROVÁ, Ivana.
Světlé a stinné stránky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve švédských školách. Komenský, PdF Masarykova univerzita, . ISSN 0323-0449, 2016, vol. 140, no. 4, pp. 49-53.


more

 

FIALOVÁ, Michaela.
Školní metodik prevence jako intervent na základní škole. 2016.


more

 

VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - KOPEČNÝ, Petr.
Teilergebnisse des Interdisziplinären Forschungsprojekts. 2016.


more

 

VOSTRÝ, Michal.
Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. In Trénování kognitivních funkcí pomocí ICT v edukační intervenci u osob s demencí lehkého typu. Ústí nad Labem : 2016. ISBN 978-80-7561-018-8, pp. 1-101. 2016, Ústí nad Labem.


more

 

book coverOŠLEJŠKOVÁ, Hana - VÍTKOVÁ, Marie.
Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.


more

 

SOCHOR, Pavel.
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, . ISSN 1804-526X, 2016, vol. 6, no. 1, pp. 56-69.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Využití náhradní komunikace v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 30