Department of Special Education

Total number of titles in 2014: 41

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 41 records, displayed 1 - 30

 

VOJTOVÁ, Věra.
Assessment and Adaptation of Curricula in Relation to Children with Intellectual Disabilities. 2014. NOR, Oslo, Norsko. 20.4.2014 - 22.4.2014, European Activity.


more

 

HRICOVÁ, Lenka - PADĚLKOVÁ, Jana.
Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty oboru speciální pedagogika. 2014.


more

 

HRICOVÁ, Lenka - PADĚLKOVÁ, Jana.
Dialog slyšícího a neslyšícího vyučujícího na akademické půdě a jeho přínos pro studenty oboru speciální pedagogika. In SOCIÁLNE POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. PRE DNEŠNÝ SVET „Univerzita ako miesto dialógu“. Ružomberok : VERBUM, 2014. ISBN 978-80-561-0151-3, pp. 377-386. 2014, Poprad.


more

 

BAZALOVÁ, Barbora.
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha : Portál, 2014. 184 pp. Neuveden. ISBN 978-80-262-0693-4.


more

 

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona.
Dítě s rizikem opožděného vývoje řeči - jak nastolit symbiózu. 2014.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1.


more

 

ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Inclusive Education in the Czech Republic. 2014.


more

 

VRUBEL, Martin - PANČOCHA, Karel.
Inkluze v interdisciplinárním pohledu - metodologické pojetí. 2014. CZE, Starý Jičín. 31.10.2014 - 2.11.2014, National Activity.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava.
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6560-4.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Inkluzivní vzdělávání v České republice. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb. 2014. CZE, Česká společnost dyslexie, Brno. 16.9.2014 - 17.9.2014, European Activity.


more

 

VRUBEL, Martin - PANČOCHA, Karel.
Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Inkluze v interdisciplinárním pohledu. 2014. CZE, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 14.10.2014 - 14.10.2014, National Activity.


more

 

SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina - VRUBEL, Martin.
Kultura a její přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Věra.
Literacy – portál pro lidi nejen s dyslexií aneb jak lépe zvládat činnosti v běžném životě doma, v práci nebo ve škole. 2014.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar.
New trends in approach and support of pupils with severe disabilities outlines educational problems. 2014.


more

 

OPATŘILOVÁ, Dagmar - ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana.
Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7611-2.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Potenciálně rizikové chování studentů Masarykovy univerzity a jeho prevence. In Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Vyd. 1. Trenčín : Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-89533-12-1, pp. 271-292.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Problematika závislostního chování dívek umístěných ve výchovném ústavu. 2014.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Problematika závislostního chování dívek umístěných ve výchovném ústavu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Vyd. 1. Křtiny : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-001-0, pp. 116-127. 16.9.2014, Křtiny.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Riziko nelátkových závislostí u studentů Masarykovy univerzity. In Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Košice : Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1732-8, pp. 51-63. 2014, Košice.


more

 

BLAHUTKOVÁ, Marie - SLIŽIK, Miroslav.
Selected Chapters from Sports Psychology - University textbook [PDF]. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 136 pp. 1. ISBN 978-80-210-6877-3.


more

 

HRICOVÁ, Lenka.
Slyšíme se?. 2014. CZE, Brno, SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint. 25.9.2014 - 25.9.2014, Worldwide Activity.


more

 

ŠKORŇA, Miroslav - KOPÁČIK, Roman - VLČKOVÁ, Eva - ADAMOVÁ, Blanka - KOŠŤÁLOVÁ, Milena - BEDNAŘÍK, Josef.
Small nerve fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. MUSCLE & NERVE, NEW YORK, WILEY-BLACKWELL, USA. ISSN 0148-639X, 2014.


more

 

KOPEČNÝ, Petr.
Socioprofesní status logopeda působícího v rezortu práce a sociálních věcí. 2014.


more

 

VÍTKOVÁ, Marie.
Somatopedie. Speciální pedagogika osob s tělesným a zrakovým postižením. In Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha : Portál, s.r.o., 2014. Neuveden, ISBN 978-80-262-0602-6, pp. 104-130.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk - VRUBEL, Martin - PANČOCHA, Karel.
Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014.


more

 

book coverBLAHUTKOVÁ, Marie.
Struktura sportovního výkonu a její psychická složka. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 6 pp. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.


more

 

BLAHUTKOVÁ, Marie.
Struktura sportovního výkonu a její psychická složka - skripta v PDF ke stažení. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 6 pp. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.


more

 

KACHLÍK, Petr.
Studenti Masarykovy univerzity a návykové látky charakteru substancí. In Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Košice : Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1732-8, pp. 28-50. 2014, Košice.


more

 

KACHLÍK, Petr - KIMÁKOVÁ, Tatiana.
Studenti Masarykovy univerzity a prevence závislostního chování. In Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. Vyd. 1. Košice : Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1732-8, pp. 64-76. 2014, Košice.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 41 records, displayed 1 - 30