Institute for Educational Development and Innovation

Total number of titles in 2015: 2

 

TRNOVÁ, Eva - TRNA, Josef.
Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 2015, no. 167, pp. 184-189.


more

 

KREJČÍ, Jan - VÁLEK, Jan.
Vzdělávání s využitím mobilních technologií. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové : KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. pp. 25-29. 2015, Hradec Králové.


more