Ústřední knihovna

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Ústřední knihovna
Korespondenční adresa: Poříčí 538/31, 603 00 Brno
Sídlo:CVIDOS, areál Poříčí 31, Staré Brno, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 1608
Fax:549 49 1620
E-mail:knihovna@peddotmunidotcz
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/knihovna

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Monika Foltánová