Bachelor's and long-cycle Master's degree entrance examination schedule in 2017/2018 (Czech only)

PrF TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017
LF TSP se nekoná; oborové testy z biologie, chemie a fyziky

oborové testy:
magisterské obory (VL a ZL): 16. a 17. 6. 2017
bakalářské obory: 22. 6. 2017
odkaz do nového oknavíce informací

PřF TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017 oborové testy: 6. 5. 2017
FF TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017 oborové testy: 8. - 9. 6. 2017
PdF TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017 oborové zkoušky: 10. - 13. 4. 2017
ESF TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017
FI TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017
FSS TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017 TSP: (týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSPa dále uchazečů mezifakultního studia s FF) oborové testy: 8. - 9. 6. 2017 (týkají se pouze některých oborů FF v rámci mezifakultního studia)
FSpS TSP: 6. 5 - 7. 5. 2017 oborový test z přírodních věd (obory Regenerace a výživa ve sportu a Fyzioterapie): 7. 5. 2017 praktická přijímací zkouška z TV: 20. - 21. 5. 2017