Bachelor's and long-cycle Master's degree entrance examination schedule in 2016/2017 (Czech only)

PrF TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016
LF TSP se nekoná; oborové testy z biologie, chemie a fyziky

oborové testy:
magisterské obory (VL a ZL): 17. a 18. 6. 2016
bakalářské obory: 23. 6. 2016
odkaz do nového oknavíce informací

PřF TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016 oborové testy: 30. 4. 2016
FF TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016 oborové testy: 9. - 10. 6. 2016
PdF TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016 oborové zkoušky: 11. - 22. 4. 2016
ESF TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016
FI TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016
FSS TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016 TSP: (týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSPa dále uchazečů mezifakultního studia s FF) oborové testy: 9. - 10. 6. 2016 (týkají se pouze některých oborů FF v rámci mezifakultního studia)
FSpS TSP: 30. 4 - 1. 5. 2016 oborový test z přírodních věd (obory Regenerace a výživa ve sportu a Fyzioterapie): 1. 5. 2016 praktická přijímací zkouška z TV: 14. - 15. 5. 2016