Univerzita a fakulty

Masarykova univerzita má devět fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami, které působí v širokém spektru přírodních i humanitních akademických disciplín a výzkumných oblastí. Aktivně se zapojuje do mnoha oblastí života v regionu i celé ČR.

Je nejžádanější vysokou školou v zemi, druhou největší univerzitou v ČR a největší na Moravě, druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji i významným sociálním a kulturním aktérem města Brna.

foto budovyfoto budovyfoto budovy

Masarykova univerzita nabízí bakalářské, magisterské a doktorské akreditované studijní programy v prezenční a kombinované formě. Strukturované studium umožňuje vhodně kombinovat množství studijních oborů v bakalářských studijních programech a převládající výzkumnou profilaci v navazujících magisterských a doktorských programech. V řádném (diplomovém) studiu univerzita vzdělává více než 41 000 studentů, kteří si mohou vybrat z 1200 studijních oborů.