Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:353205
Pedagogičtí pracovníci:260142
Profesoři:153
Docenti:5621
Odborní asistenti:12179
Asistenti:4326
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:235
Ostatní zaměstnanci:7160
Celkový počet externích pracovníků:9469
Celkový počet vyučujících:468271
zaměstnanců:264141
studentů:5648
externistů:14882
Celkový počet studentů:52184329
bakalářské studijní programy:36262912
z toho v kombinované formě:1085918
magisterské studijní programy:561525
z toho v kombinované formě:234220
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:892784
z toho v kombinované formě:421375
doktorské studijní programy:139108
z toho v kombinované formě:5240

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.8.2014