Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:334201
Pedagogičtí pracovníci:247136
Profesoři:133
Docenti:5720
Odborní asistenti:12877
Asistenti:2922
Lektoři:2014
Odborní a techničtí pracovníci:187
Ostatní zaměstnanci:7259
Celkový počet externích pracovníků:185112
Celkový počet vyučujících:510300
zaměstnanců:257143
studentů:7153
externistů:182104
Celkový počet studentů:51004208
bakalářské studijní programy:28922311
z toho v kombinované formě:829682
magisterské studijní programy:556517
z toho v kombinované formě:196179
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:14881255
z toho v kombinované formě:799680
doktorské studijní programy:164125
z toho v kombinované formě:6848

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.10.2016