Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:365215
Pedagogičtí pracovníci:276153
Profesoři:153
Docenti:5821
Odborní asistenti:13387
Asistenti:4428
Lektoři:2614
Odborní a techničtí pracovníci:248
Ostatní zaměstnanci:6656
Celkový počet externích pracovníků:9054
Celkový počet vyučujících:512302
zaměstnanců:288158
studentů:6855
externistů:15689
Celkový počet studentů:56074666
bakalářské studijní programy:34112751
z toho v kombinované formě:1062896
magisterské studijní programy:543507
z toho v kombinované formě:218205
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:14931283
z toho v kombinované formě:740637
doktorské studijní programy:160125
z toho v kombinované formě:6550

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.2.2015