Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:325192
Pedagogičtí pracovníci:247134
Profesoři:133
Docenti:5820
Odborní asistenti:12073
Asistenti:3525
Lektoři:2113
Odborní a techničtí pracovníci:186
Ostatní zaměstnanci:6454
Celkový počet externích pracovníků:13272
Celkový počet vyučujících:469272
zaměstnanců:251136
studentů:6649
externistů:15287
Celkový počet studentů:42713574
bakalářské studijní programy:24922057
z toho v kombinované formě:702594
magisterské studijní programy:456427
z toho v kombinované formě:158146
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1183984
z toho v kombinované formě:617516
doktorské studijní programy:140106
z toho v kombinované formě:5138

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.5.2016