Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:332199
Pedagogičtí pracovníci:245134
Profesoři:133
Docenti:5720
Odborní asistenti:12675
Asistenti:2922
Lektoři:2014
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:7259
Celkový počet externích pracovníků:12171
Celkový počet vyučujících:511300
zaměstnanců:255141
studentů:7758
externistů:179101
Celkový počet studentů:51824281
bakalářské studijní programy:29472360
z toho v kombinované formě:858707
magisterské studijní programy:560520
z toho v kombinované formě:198180
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:15051271
z toho v kombinované formě:811691
doktorské studijní programy:170130
z toho v kombinované formě:6046

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.10.2016