Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:360211
Pedagogičtí pracovníci:272150
Profesoři:153
Docenti:5922
Odborní asistenti:13385
Asistenti:3926
Lektoři:2614
Odborní a techničtí pracovníci:237
Ostatní zaměstnanci:6656
Celkový počet externích pracovníků:206143
Celkový počet vyučujících:480274
zaměstnanců:282154
studentů:6649
externistů:13271
Celkový počet studentů:50974254
bakalářské studijní programy:30982509
z toho v kombinované formě:976829
magisterské studijní programy:502467
z toho v kombinované formě:194181
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13381154
z toho v kombinované formě:651565
doktorské studijní programy:159124
z toho v kombinované formě:6146

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.4.2015