Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:331197
Pedagogičtí pracovníci:253139
Profesoři:143
Docenti:5619
Odborní asistenti:12881
Asistenti:3323
Lektoři:2113
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:186
Ostatní zaměstnanci:6354
Celkový počet externích pracovníků:6436
Celkový počet vyučujících:513300
zaměstnanců:259141
studentů:7859
externistů:176100
Celkový počet studentů:50184138
bakalářské studijní programy:30112430
z toho v kombinované formě:874728
magisterské studijní programy:528488
z toho v kombinované formě:200184
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13301111
z toho v kombinované formě:654549
doktorské studijní programy:149109
z toho v kombinované formě:6043

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 9.2.2016