Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:361212
Pedagogičtí pracovníci:273151
Profesoři:153
Docenti:5922
Odborní asistenti:13486
Asistenti:4027
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:237
Ostatní zaměstnanci:6656
Celkový počet externích pracovníků:228160
Celkový počet vyučujících:479274
zaměstnanců:282154
studentů:6548
externistů:13272
Celkový počet studentů:47263983
bakalářské studijní programy:28352333
z toho v kombinované formě:864744
magisterské studijní programy:466434
z toho v kombinované formě:165155
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:12791103
z toho v kombinované formě:613530
doktorské studijní programy:146113
z toho v kombinované formě:5037

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.4.2015