Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:337202
Pedagogičtí pracovníci:255140
Profesoři:143
Docenti:5822
Odborní asistenti:12880
Asistenti:3422
Lektoři:2113
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:6758
Celkový počet externích pracovníků:4834
Celkový počet vyučujících:484279
zaměstnanců:256140
studentů:7152
externistů:15787
Celkový počet studentů:53344408
bakalářské studijní programy:32762644
z toho v kombinované formě:986825
magisterské studijní programy:546504
z toho v kombinované formě:205187
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13751155
z toho v kombinované formě:692590
doktorské studijní programy:137105
z toho v kombinované formě:4836

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.9.2015