Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:348204
Pedagogičtí pracovníci:266144
Profesoři:153
Docenti:5822
Odborní asistenti:13283
Asistenti:3723
Lektoři:2413
Odborní a techničtí pracovníci:206
Ostatní zaměstnanci:6656
Celkový počet externích pracovníků:3723
Celkový počet vyučujících:484278
zaměstnanců:272148
studentů:7254
externistů:14076
Celkový počet studentů:35422974
bakalářské studijní programy:22421848
z toho v kombinované formě:646557
magisterské studijní programy:413383
z toho v kombinované formě:147137
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:749637
z toho v kombinované formě:360307
doktorské studijní programy:138106
z toho v kombinované formě:4735

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.7.2015