Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:345204
Pedagogičtí pracovníci:263142
Profesoři:143
Docenti:5822
Odborní asistenti:13080
Asistenti:3724
Lektoři:2413
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:6758
Celkový počet externích pracovníků:4730
Celkový počet vyučujících:484279
zaměstnanců:268146
studentů:7254
externistů:14479
Celkový počet studentů:45343739
bakalářské studijní programy:31312522
z toho v kombinované formě:931777
magisterské studijní programy:524482
z toho v kombinované formě:192174
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:741629
z toho v kombinované formě:356303
doktorské studijní programy:138106
z toho v kombinované formě:4735

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.8.2015