Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:352205
Pedagogičtí pracovníci:261143
Profesoři:153
Docenti:5722
Odborní asistenti:12179
Asistenti:4326
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:225
Ostatní zaměstnanci:7059
Celkový počet externích pracovníků:8561
Celkový počet vyučujících:465270
zaměstnanců:265142
studentů:5649
externistů:14479
Celkový počet studentů:48063990
bakalářské studijní programy:32602615
z toho v kombinované formě:944792
magisterské studijní programy:514480
z toho v kombinované formě:185173
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:893785
z toho v kombinované formě:421376
doktorské studijní programy:139110
z toho v kombinované formě:5242

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.7.2014