Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:322190
Pedagogičtí pracovníci:244131
Profesoři:133
Docenti:5820
Odborní asistenti:12273
Asistenti:3022
Lektoři:2113
Odborní a techničtí pracovníci:165
Ostatní zaměstnanci:6555
Celkový počet externích pracovníků:6644
Celkový počet vyučujících:474276
zaměstnanců:248133
studentů:7052
externistů:15691
Celkový počet studentů:40183312
bakalářské studijní programy:25242023
z toho v kombinované formě:684563
magisterské studijní programy:559520
z toho v kombinované formě:193176
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:798665
z toho v kombinované formě:413354
doktorské studijní programy:137104
z toho v kombinované formě:4836

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.7.2016