Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:372220
Pedagogičtí pracovníci:274152
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:13487
Asistenti:4326
Lektoři:2715
Odborní a techničtí pracovníci:257
Ostatní zaměstnanci:7463
Celkový počet externích pracovníků:314219
Celkový počet vyučujících:507300
zaměstnanců:286156
studentů:6453
externistů:15791
Celkový počet studentů:56844726
bakalářské studijní programy:34922813
z toho v kombinované formě:1099926
magisterské studijní programy:543507
z toho v kombinované formě:218205
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:14871280
z toho v kombinované formě:734632
doktorské studijní programy:162126
z toho v kombinované formě:6651

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.11.2014