Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:359211
Pedagogičtí pracovníci:265146
Profesoři:153
Docenti:5621
Odborní asistenti:12683
Asistenti:4326
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:266
Ostatní zaměstnanci:7362
Celkový počet externích pracovníků:299202
Celkový počet vyučujících:462270
zaměstnanců:270146
studentů:6153
externistů:13171
Celkový počet studentů:52794465
bakalářské studijní programy:32892703
z toho v kombinované formě:1063891
magisterské studijní programy:490467
z toho v kombinované formě:158152
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13511179
z toho v kombinované formě:621554
doktorské studijní programy:149116
z toho v kombinované formě:6046

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.4.2014