Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:372220
Pedagogičtí pracovníci:274152
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:13387
Asistenti:4526
Lektoři:2615
Odborní a techničtí pracovníci:257
Ostatní zaměstnanci:7463
Celkový počet externích pracovníků:214147
Celkový počet vyučujících:507300
zaměstnanců:285156
studentů:6453
externistů:15891
Celkový počet studentů:58374843
bakalářské studijní programy:36082897
z toho v kombinované formě:1140957
magisterské studijní programy:553516
z toho v kombinované formě:226212
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:15131303
z toho v kombinované formě:744640
doktorské studijní programy:163127
z toho v kombinované formě:6752

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.10.2014