Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:359211
Pedagogičtí pracovníci:265146
Profesoři:153
Docenti:5621
Odborní asistenti:12683
Asistenti:4326
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:266
Ostatní zaměstnanci:7362
Celkový počet externích pracovníků:294198
Celkový počet vyučujících:464271
zaměstnanců:270146
studentů:6354
externistů:13171
Celkový počet studentů:52834467
bakalářské studijní programy:32922704
z toho v kombinované formě:1064891
magisterské studijní programy:490467
z toho v kombinované formě:158152
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13511179
z toho v kombinované formě:621554
doktorské studijní programy:150117
z toho v kombinované formě:6147

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.4.2014