Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:360211
Pedagogičtí pracovníci:273150
Profesoři:153
Docenti:5922
Odborní asistenti:13587
Asistenti:3925
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:216
Ostatní zaměstnanci:6757
Celkový počet externích pracovníků:12171
Celkový počet vyučujících:478273
zaměstnanců:283154
studentů:6347
externistů:13272
Celkový počet studentů:46193901
bakalářské studijní programy:27552280
z toho v kombinované formě:818715
magisterské studijní programy:464432
z toho v kombinované formě:162152
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:12571079
z toho v kombinované formě:596512
doktorské studijní programy:143110
z toho v kombinované formě:4835

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 23.5.2015