Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:364215
Pedagogičtí pracovníci:274152
Profesoři:153
Docenti:5922
Odborní asistenti:13285
Asistenti:4228
Lektoři:2614
Odborní a techničtí pracovníci:237
Ostatní zaměstnanci:6858
Celkový počet externích pracovníků:159108
Celkový počet vyučujících:485279
zaměstnanců:282154
studentů:7154
externistů:13271
Celkový počet studentů:51654306
bakalářské studijní programy:31532548
z toho v kombinované formě:990840
magisterské studijní programy:502467
z toho v kombinované formě:194181
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13471163
z toho v kombinované formě:658572
doktorské studijní programy:163128
z toho v kombinované formě:6449

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.3.2015