Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:361212
Pedagogičtí pracovníci:268149
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:12883
Asistenti:4427
Lektoři:2615
Odborní a techničtí pracovníci:235
Ostatní zaměstnanci:7160
Celkový počet externích pracovníků:172118
Celkový počet vyučujících:502297
zaměstnanců:276150
studentů:6755
externistů:15992
Celkový počet studentů:59274916
bakalářské studijní programy:36642938
z toho v kombinované formě:1160974
magisterské studijní programy:559522
z toho v kombinované formě:231217
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:15331322
z toho v kombinované formě:757653
doktorské studijní programy:171134
z toho v kombinované formě:7257

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.9.2014