Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:371219
Pedagogičtí pracovníci:274152
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:13387
Asistenti:4526
Lektoři:2615
Odborní a techničtí pracovníci:257
Ostatní zaměstnanci:7362
Celkový počet externích pracovníků:296209
Celkový počet vyučujících:506299
zaměstnanců:285156
studentů:6352
externistů:15891
Celkový počet studentů:58254833
bakalářské studijní programy:35992890
z toho v kombinované formě:1134952
magisterské studijní programy:553516
z toho v kombinované formě:226212
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:15101300
z toho v kombinované formě:744640
doktorské studijní programy:163127
z toho v kombinované formě:6752

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.10.2014