Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:324191
Pedagogičtí pracovníci:243130
Profesoři:133
Docenti:5820
Odborní asistenti:12373
Asistenti:2921
Lektoři:2013
Odborní a techničtí pracovníci:165
Ostatní zaměstnanci:6857
Celkový počet externích pracovníků:7247
Celkový počet vyučujících:473275
zaměstnanců:247132
studentů:6951
externistů:15792
Celkový počet studentů:49364076
bakalářské studijní programy:28902313
z toho v kombinované formě:786642
magisterské studijní programy:558519
z toho v kombinované formě:195178
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13501139
z toho v kombinované formě:670570
doktorské studijní programy:138105
z toho v kombinované formě:4836

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 26.7.2016