Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:360211
Pedagogičtí pracovníci:267148
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:12682
Asistenti:4527
Lektoři:2615
Odborní a techničtí pracovníci:235
Ostatní zaměstnanci:7160
Celkový počet externích pracovníků:8765
Celkový počet vyučujících:469273
zaměstnanců:264142
studentů:5447
externistů:15184
Celkový počet studentů:57404771
bakalářské studijní programy:36812954
z toho v kombinované formě:1137960
magisterské studijní programy:564528
z toho v kombinované formě:236222
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13551179
z toho v kombinované formě:605528
doktorské studijní programy:140110
z toho v kombinované formě:5240

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.9.2014