Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:323190
Pedagogičtí pracovníci:243130
Profesoři:133
Docenti:5820
Odborní asistenti:12373
Asistenti:2921
Lektoři:2013
Odborní a techničtí pracovníci:165
Ostatní zaměstnanci:6756
Celkový počet externích pracovníků:7546
Celkový počet vyučujících:476278
zaměstnanců:247132
studentů:7153
externistů:15893
Celkový počet studentů:48854032
bakalářské studijní programy:28472275
z toho v kombinované formě:775629
magisterské studijní programy:555517
z toho v kombinované formě:193177
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13451135
z toho v kombinované formě:670570
doktorské studijní programy:138105
z toho v kombinované formě:4836

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.8.2016