Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:352205
Pedagogičtí pracovníci:261143
Profesoři:153
Docenti:5722
Odborní asistenti:12179
Asistenti:4326
Lektoři:2513
Odborní a techničtí pracovníci:225
Ostatní zaměstnanci:7059
Celkový počet externích pracovníků:8461
Celkový počet vyučujících:467271
zaměstnanců:265142
studentů:5850
externistů:14479
Celkový počet studentů:48163996
bakalářské studijní programy:32662619
z toho v kombinované formě:948796
magisterské studijní programy:514480
z toho v kombinované formě:185173
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:895787
z toho v kombinované formě:420375
doktorské studijní programy:141110
z toho v kombinované formě:5442

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.8.2014