Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:367215
Pedagogičtí pracovníci:272150
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:13486
Asistenti:4125
Lektoři:2715
Odborní a techničtí pracovníci:257
Ostatní zaměstnanci:7160
Celkový počet externích pracovníků:332238
Celkový počet vyučujících:509300
zaměstnanců:285155
studentů:6553
externistů:15992
Celkový počet studentů:56194676
bakalářské studijní programy:34542787
z toho v kombinované formě:1078911
magisterské studijní programy:539503
z toho v kombinované formě:216203
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:14651261
z toho v kombinované formě:719618
doktorské studijní programy:161125
z toho v kombinované formě:6550

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 17.12.2014