Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:326193
Pedagogičtí pracovníci:248135
Profesoři:133
Docenti:5820
Odborní asistenti:12074
Asistenti:3525
Lektoři:2113
Vědeckovýzkumní pracovníci:10
Odborní a techničtí pracovníci:186
Ostatní zaměstnanci:6454
Celkový počet externích pracovníků:15790
Celkový počet vyučujících:461267
zaměstnanců:252137
studentů:6147
externistů:14883
Celkový počet studentů:43553636
bakalářské studijní programy:25432090
z toho v kombinované formě:740620
magisterské studijní programy:450423
z toho v kombinované formě:156144
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:12171014
z toho v kombinované formě:624521
doktorské studijní programy:145109
z toho v kombinované formě:5541

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.4.2016