Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:332196
Pedagogičtí pracovníci:251136
Profesoři:132
Docenti:5822
Odborní asistenti:12778
Asistenti:3120
Lektoři:2214
Odborní a techničtí pracovníci:218
Ostatní zaměstnanci:6555
Celkový počet externích pracovníků:202140
Celkový počet vyučujících:504293
zaměstnanců:262142
studentů:6952
externistů:17399
Celkový počet studentů:51514247
bakalářské studijní programy:30982502
z toho v kombinované formě:932773
magisterské studijní programy:529488
z toho v kombinované formě:205188
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:13711143
z toho v kombinované formě:694583
doktorské studijní programy:153114
z toho v kombinované formě:6346

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.12.2015