Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:361212
Pedagogičtí pracovníci:268149
Profesoři:153
Docenti:5521
Odborní asistenti:12783
Asistenti:4527
Lektoři:2615
Odborní a techničtí pracovníci:235
Ostatní zaměstnanci:7160
Celkový počet externích pracovníků:10972
Celkový počet vyučujících:504299
zaměstnanců:276150
studentů:7159
externistů:15790
Celkový počet studentů:59164901
bakalářské studijní programy:36662938
z toho v kombinované formě:1146962
magisterské studijní programy:560523
z toho v kombinované formě:232218
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:15171305
z toho v kombinované formě:745640
doktorské studijní programy:173135
z toho v kombinované formě:6752

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 19.9.2014