Historické kalendárium

1918O zřízení pedagogické (učitelské) fakulty poprvé jednáno v rámci přípravy zákona o Masarykově univerzitě
1945Vydán dekret prezidenta republiky o vzdělání učitelstva č. 132/1945 Sb.
1946Zřízena Pedagogická fakulta MU, prvním děkanem se stal František Trávníček
1948 Jmenováni první profesoři fakulty
1950Zřízeno dálkové studium pro učitele v činné službě
1953Vyčlenění fakulty z rámce univerzity a její reorganizace na Vyšší pedagogickou školu v Brně
1959Přeměna Vyšší pedagogické školy na Pedagogický institut v Brně
1964Obnovení Pedagogické fakulty
1977Reforma studia – zavedena výuka učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů i pro střední školy
1982Promoce prvního čestného doktora fakulty – Olgy Danilovny Mitrofanové
1995Slavnostní otevření novostavby Poříčí 9/11, první budovy postavené pro fakultu
2005Instalace sluneční elektrárny na budově Poříčí 31