Assoc. Prof. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 99 records, displayed 1 - 30

 
2016

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - DURNA, Radek.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - krajské kolo, kategorie A–D. Vyd. Brno. Pedagogická fakulta MU : 2016.


more

 
2015

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Česko-slovenská konference v Nitře s pořadovým číslem 22. Praha : Česká geografická společnost, 2015. 2 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Aarhus. Praha : Česká geografická společnost, 2015.


more

 

book coverHOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Urban field work – proposal of model activities on the case of Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Urban field work – proposal of model activities on the case of Brno. 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Výběrové soustředění 17. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2014/2015 před mezinárodní geografickou soutěží. 2015. CZE, Brno, Jedovnice. 24.7.2015 - 26.7.2015, National Activity.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KEJÍKOVÁ, Ivona - DURNA, Radek - DUBOVÝ, Arnošt.
Využití QR kódu ve výuce geografie. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Zeměpisná olympiáda 2014/2015 - krajské kolo, kategorie A–D. Brno: Pedagogická fakulta MU : 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Zeměpisná olympiáda 2014/2015 - okresní kolo, kategorie D. Brno: Pedagogická fakulta MU : 2015.


more

 
2014

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Lenka.
Brno jako učebnice geografie. 2014.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - MRÁZKOVÁ, Kateřina.
Fieldwork in English. Brno : Katedra geografie PdF MU, 2014.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard.
Integration between PE and Geography – Czech perspective. 2014.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Jak se zachovám, když. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard.
Kurikulární změny ve výuce geografie ve Francii ve vztahu k českému geografickému vzdělávání. 2014.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - MRÁZKOVÁ, Kateřina - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno : Muni Press, 2014. 116 pp. ISBN 978-80-210-6798-1.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z.. 2014. CZE, Brno, Baldovec. 9.9.2014 - 12.9.2014, European Activity.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KNECHT, Petr.
Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a v USA. Necháme se inspirovat?. PdF MU : Portál: educoland.muni.cz, 2014.


more

 
2013

CULEK, Martin - HOFMANN, Eduard - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - MÍSAŘOVÁ, Darina.
Austrálie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Blending of Old and New Approaches in Geographical Eduacation: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century, Lithuania, Scientific Methodical Center ”Scientia Educologica”, Lithuania. ISSN 1822-7864, 2013, vol.  53, no. 53, pp. 51-60.


more

 

HOFMANN, Eduard.
Didaktika přírodních věd na PdF MU. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2013. ISBN 978-80-7399-746-5, pp. 42-47. 2012, Brno, PdF MU.


more

 

KNECHT, Petr - HOFMANN, Eduard.
K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2013, vol. 32, no. 2, pp. 13-25.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - VĚŽNÍK, Antonín - HOFMANN, Eduard.
Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0.


more

 
2012

CULEK, Martin - HOFMANN, Eduard - RYCHNOVSKÝ, Boris - MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana.
Austrálie – multimediální učebnice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 120 pp.


more

 

RUDA, Aleš - HOFMANN, Eduard.
Integrated fieldwork as a tool for geography education and teachers geographical skills development. In Experience-based geography learning. Vyd. 1st. Freiburg : University of Education Freiburg, 2012. ISBN 978-3-86387-202-1, pp. 130-261. 2012, Freibutg.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - MÍSAŘOVÁ, Darina - LNĚNIČKA, Libor - RUDA, Aleš - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - SVOBODOVÁ, Hana.
INTEGRATED SCIENCE FOR TEACHERS OF GEOGRAPHY. In Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. Vyd. 1 st edition. Brno : Muni press, Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5799-9, pp. 508-515. 8.9.2012, Masaryk University Faculty of Education.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - PLUCKOVÁ, Irena - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 461 pp. ISBN 978-80-210-5803-3.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - RUDA, Aleš - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 47 pp. ISBN 978-80-210-5711-1.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - RUDA, Aleš - NAVRÁTIL, Vladislav - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - PLUCKOVÁ, Irena - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova universita - Muni Press, 2012. 73 pp. ISBN 978-80-210-5753-1.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 99 records, displayed 1 - 30