Assoc. Prof. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 88 records, displayed 1 - 30

 
2014

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Lenka.
Brno jako učebnice geografie. 2014.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - MRÁZKOVÁ, Kateřina.
Fieldwork in English. Brno : Katedra geografie PdF MU, 2014.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard.
Integration between PE and Geography – Czech perspective. 2014.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Jak se zachovám, když. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard.
Kurikulární změny ve výuce geografie ve Francii ve vztahu k českému geografickému vzdělávání. 2014.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - MRÁZKOVÁ, Kateřina - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno : Muni Press, 2014. 116 pp. ISBN 978-80-210-6798-1.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z.. 2014. Brno, Baldovec. 9.9.2014 - 12.9.2014, European Activity.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KNECHT, Petr.
Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a v USA. Necháme se inspirovat?. PdF MU : Portál: educoland.muni.cz, 2014.


more

 
2013

CULEK, Martin - HOFMANN, Eduard - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - MÍSAŘOVÁ, Darina.
Austrálie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Blending of Old and New Approaches in Geographical Eduacation: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century, Lithuania, Scientific Methodical Center ”Scientia Educologica”, Lithuania. ISSN 1822-7864, 2013, vol.  53, no. 53, pp. 51-60.


more

 

HOFMANN, Eduard.
Didaktika přírodních věd na PdF MU. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2013. ISBN 978-80-7399-746-5, pp. 42-47. 2012, Brno, PdF MU.


more

 

KNECHT, Petr - HOFMANN, Eduard.
K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2013, vol. 32, no. 2, pp. 13-25.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - VĚŽNÍK, Antonín - HOFMANN, Eduard.
Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0.


more

 
2012

CULEK, Martin - HOFMANN, Eduard - RYCHNOVSKÝ, Boris - MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana.
Austrálie – multimediální učebnice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 120 pp.


more

 

RUDA, Aleš - HOFMANN, Eduard.
Integrated fieldwork as a tool for geography education and teachers geographical skills development. In Experience-based geography learning. Vyd. 1st. Freiburg : University of Education Freiburg, 2012. ISBN 978-3-86387-202-1, pp. 130-261. 2012, Freibutg.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - MÍSAŘOVÁ, Darina - LNĚNIČKA, Libor - RUDA, Aleš - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - SVOBODOVÁ, Hana.
INTEGRATED SCIENCE FOR TEACHERS OF GEOGRAPHY. In Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. Vyd. 1 st edition. Brno : Muni press, Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5799-9, pp. 508-515. 8.9.2012, Masaryk University Faculty of Education.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - PLUCKOVÁ, Irena - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno : Masarykova universita - Muni Press, 2012. 70 pp. ISBN 978-80-210-5794-4.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - PLUCKOVÁ, Irena - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova universita - Muni Press, 2012. 73 pp. ISBN 978-80-210-5753-1.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - PLUCKOVÁ, Irena - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno : Muni press, 2012. 73 pp. ISBN 978-80-210-5754-8.


more

 

book coverMRÁZKOVÁ, Kateřina - HOFMANN, Eduard.
The level of map skills development of elementary school pupils. In Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5799-9, pp. 188-194. 2011, Brno.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - KOLEJKA, Jaromír - HOFMANN, Eduard - DANĚK, Petr.
Výroční konference České geografické společnosti a workshop doktorandů/doktorandek. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2012, vol. ročník 31, no. 1/2012, pp. 48-49.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - LNĚNIČKA, Libor - HÖNIGOVÁ, Kateřina - DANĚK, Petr - KUBÍČEK, Petr - ŠERÝ, Ondřej - CHVÁTAL, Filip - NOVÁKOVÁ, Eva - KUNC, Josef.
Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012. CZE, Brno. 4.9.2012 - 7.9.2012, European Activity.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Využití panoramatického náčrtku ve výuce geografie. Geografické informácie, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia. ISSN 1337-9453, 2012, vol.  16, no. 1/2012, pp. 86-95.


more

 
2011

HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - RUDA, Aleš.
Central European Regional Olympiad – CERIGEO 2011. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2011, vol. 30, no. 2, pp. 77-79.


more

 

RUDA, Aleš - HOFMANN, Eduard.
Environmentální geografie ve výuce geografie. In Geografické informácie. Vyd. 2010. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2011. pp. 200-208. 2010, Nitra.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - MRÁZKOVÁ, Kateřina - HÖNIGOVÁ, Kateřina - HOFMANN, Eduard - CHOCHOLÁČOVÁ, Marta - TURINSKÝ, Jan - MARTÍNEK, Aleš - KOLEJKA, Jaromír - RUDA, Aleš.
Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání. 2011. CZE, Brno. 8.9.2011 - 9.9.2011, European Activity.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - NAVRÁTIL, Vladislav - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
Integrated science 1 - Going by car. Vyd. 1. Brno : MuniPress, 2011. 57 pp. ISBN 978-80-210-5665-7.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - LNĚNIČKA, Libor - MÍSAŘOVÁ, Darina - RUDA, Aleš - NAVRÁTIL, Vladislav - SVOBODOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RYCHNOVSKÝ, Boris.
Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Vyd. 1. Brno : MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.


more

 

HOFMANN, Eduard - RUDA, Aleš - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška.
INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA, workshop " Počasí a podnebí". 2011. katedra geografie PdF MU. 24.11.2011 - 24.11.2011.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 88 records, displayed 1 - 30