Assoc. Prof. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 105 records, displayed 1 - 30

 
2017

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Case Studies in Geography Education as a Powerful Way of Teaching Geography. In Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Heidelberg : Springer, 2017. Science Education, ISBN 978-3-319-43614-2, pp. 115-128.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KNECHT, Petr.
Geography Curriculum in Czechia: Challenging Opportunities. In Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Heidelberg : Springer, 2017. Science Education, ISBN 978-3-319-43614-2, pp. 15-32.


more

 
2016

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. 2016.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KEJÍKOVÁ, Ivona - DURNA, Radek - DUBOVÝ, Arnošt.
Modelové využití QR kódu ve výuce geografie. Geografia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISSN 1337-6748, 2016, vol. 1/2016, pp. 82-88.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Urban Field Work – Proposal of Model Activities on the Case of Brno. In Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8314-1, pp. 381-386. 8.10.2015, Brno.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - DURNA, Radek.
Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - krajské kolo, kategorie A–D. Vyd. Brno. Pedagogická fakulta MU : 2016.


more

 
2015

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Česko-slovenská konference v Nitře s pořadovým číslem 22. Praha : Česká geografická společnost, 2015. 2 pp.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KOLEJKA, Jaromír - VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Aarhus. Praha : Česká geografická společnost, 2015.


more

 

book coverHOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Urban field work – proposal of model activities on the case of Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Urban field work – proposal of model activities on the case of Brno. 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Výběrové soustředění 17. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2014/2015 před mezinárodní geografickou soutěží. 2015. CZE, Brno, Jedovnice. 24.7.2015 - 26.7.2015, National Activity.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - KEJÍKOVÁ, Ivona - DURNA, Radek - DUBOVÝ, Arnošt.
Využití QR kódu ve výuce geografie. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Zeměpisná olympiáda 2014/2015 - krajské kolo, kategorie A–D. Brno: Pedagogická fakulta MU : 2015.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard.
Zeměpisná olympiáda 2014/2015 - okresní kolo, kategorie D. Brno: Pedagogická fakulta MU : 2015.


more

 
2014

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Lenka.
Brno jako učebnice geografie. 2014.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - MRÁZKOVÁ, Kateřina.
Fieldwork in English. Brno : Katedra geografie PdF MU, 2014.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard.
Integration between PE and Geography – Czech perspective. 2014.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Jak se zachovám, když. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard.
Kurikulární změny ve výuce geografie ve Francii ve vztahu k českému geografickému vzdělávání. 2014.


more

 

book coverSVATOŇOVÁ, Hana - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - MRÁZKOVÁ, Kateřina - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno : Muni Press, 2014. 116 pp. ISBN 978-80-210-6798-1.


more

 

VLČEK, Petr - TRÁVNÍČEK, Marek - HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z.. 2014. CZE, Brno, Baldovec. 9.9.2014 - 12.9.2014, European Activity.


more

 

SVATOŇOVÁ, Hana - LNĚNIČKA, Libor - PLUCKOVÁ, Irena - SVOBODOVÁ, Hana - HOFMANN, Eduard - NAVRÁTIL, Vladislav - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Jindřiška - RUDA, Aleš - ROMAŇÁKOVÁ, Marta.
Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana - KNECHT, Petr.
Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a v USA. Necháme se inspirovat?. PdF MU : Portál: educoland.muni.cz, 2014.


more

 

HOFMANN, Eduard - JANKŮ, Petra.
Změny geografického vzdělávání ve Francii. In Geografické informácie, vol. 18, issue 2. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. pp. 59-69. 2014, Nitra.


more

 
2013

CULEK, Martin - HOFMANN, Eduard - RYCHNOVSKÝ, Boris - SVOBODOVÁ, Hana - MÍSAŘOVÁ, Darina.
Austrálie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7.


more

 

HOFMANN, Eduard - SVOBODOVÁ, Hana.
Blending of Old and New Approaches in Geographical Eduacation: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century, Lithuania, Scientific Methodical Center ”Scientia Educologica”, Lithuania. ISSN 1822-7864, 2013, vol.  53, no. 53, pp. 51-60.


more

 

HOFMANN, Eduard.
Didaktika přírodních věd na PdF MU. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Brno, 2013. ISBN 978-80-7399-746-5, pp. 42-47. 2012, Brno, PdF MU.


more

 

KNECHT, Petr - HOFMANN, Eduard.
K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075, 2013, vol. 32, no. 2, pp. 13-25.


more

 

SVOBODOVÁ, Hana - VĚŽNÍK, Antonín - HOFMANN, Eduard.
Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0.


more

 
2012

CULEK, Martin - HOFMANN, Eduard - RYCHNOVSKÝ, Boris - MÍSAŘOVÁ, Darina - SVOBODOVÁ, Hana.
Austrálie – multimediální učebnice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 120 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 105 records, displayed 1 - 30