PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Photo not published

 

Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015)
MU Investigator:PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Posilování kompetencí studentů s cílem posílení adaptability praktických dovedností při intervenci u osob s tělesným postižením (MUNI/FR/0039/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (MUNI/A/0709/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zapojení PF do činnosti Evropské agentury pro podporu speciálního vzdělávání (ROZV/198/2005)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Internacionalizace výuky MU s orientací na zahr. studenty (ROZV/192/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg (MUNI/41/T 50/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Získání kompetencí v oblasti praktických dovedností při obsluze reedukačních, kompenzačních, rehabilitačních a technologických pomůcek pro tělesně postižené (MUNI/41/T 51/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Zvýšení kompetencí studentů ke vzdělávání žáků s kombinovaným postižením (MUNI/41/T 53/2004)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Příprava pedagogů pro práci v oblasti sekundární a terciární prevence sociálně patologických jevů (ROZV/116/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Problematika pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce (MUNI/41/22-B-C/2003)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 1/2003
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Zavedení nového volitelného předmětu (ROZV/23/2002)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2001 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Rozšíření výuky oftalmopedie o komplexní znalosti obsluhy informačně technologických, reedukačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené (ROZV/24/2002)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2001 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more