PhDr. Jana Baroková, Ph.D.

Photo not published

 

Identifikace osoby
 • PhDr.Jana Baroková,Ph.D.
  14.6. 1953, Brno, rozvedená, bezdětná.
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta MU Brno,
  katedra německého jazyka a literatury, Poříčí 9, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. ukončení doktorského studia, Filozofická fakulta MU 1984: PhDr. státní zkouška, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1977: ukončení studia na Fil. fakultě UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 1995: katedra německého jazyka Ped.fak. MU Brno
 • 1977-1985: SPŠ Brno
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Německá literatura pro děti a mládež
 • Cvičení: Německá literatura pro děti a mládež
 • Jazyková cvičení z německého jazyka Vedení diplomových a bakalářských prací Vedení doktorandů z německého jazyka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Německá dětská literatura Doktorská práce o současné rakouské literatuře pro děti a mládež
Akademické stáže
 • 1997: Univerzita Regensburg (9 dní) 2000 - 2004: Univerzita Vídeň (dva týdenní pobyty) Univerzita Magdeburg (1 týden) Univerzita Bremen (1 týden) 2005: Univerzita Frankfurt am Main (1 týden) 2009: Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (1 měsíc) 2010: Univerzita Regensburg (1 týden) 2006: Pedagogická akademie Graz (1 týden)
Vybrané publikace
 • BAROKOVÁ, Jana. Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur. Ihre Charakteristik und Geschichte samt Leseproben. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 71 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5472-1. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Sprachspiele von Paul Maar im Unterricht. Ein Unterrichtsvorschlag. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache., Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 1, s. 2-11. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Tschechische Mädchenliteratur der Sechzigerjahre (Helena Šmahelová, Stanislav Rudolf, Valja Stýblová, Věra Adlová, Iva Hercíková und Alena Santarová). In Mairbäurl, G.; Seibert, E. (eds.). Kindheit zwischen West und Ost. Bern: Peter Lang, 2010. 13 s. ISBN 978-3-0343-0560-0. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Zur Rezeption tschechischer Kinder- und Jugendliteratur seit 1989 bis zur Gegenwart. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 1, s. 2-10. ISSN 1803-4411. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Deutsche zeitgeschichtliche Jugendliteratur der letzten Jahre. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 2, s. 2-10. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Der Zweite Weltkrieg als Thema der tschechischen Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel ausgewählter Prosatexte. In Kriegs- und Nachkriegskindheiten. První vydání. Frankfurt am Main (Deutschland): Peter Lang, 2008. s. 327-335, 9 s. ISBN 978-3-631-57456-0. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Adaptace v německé literatuře. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2008, roč. 13, č. 4. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Bichselovy hloubavé příběhy. Reisner Martin, Zítková Jitka. Ladění, 2007, roč. 11, 4/2006, s. 25-27. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Cizost v německé dětské literatuře. Ladění, Ústav literatury pro mládež PdF MU Brno, 2007, Neuveden, 1/2007. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Vzory dětství v rakouské literatuře. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Lenka Procházková dětem. Ladění, Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 2005, č. 4, s. 19-20. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Stand der Forschung zum Gattungsbegriff ,Kinder- und Jugendliteratur´. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. II. Brünn (Tschechien): Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 5 - 14, 10 s. ISBN 80-210-4214-1. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Dětství mezi Východem a Západem. Ladění, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 9(14), 4/2004, s. 39-40. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Obsah, metody a nové přístupy ve výuce literatury pro děti a mládež. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2005. s. 41-45, 5 s. ISBN 80-210-3697-4. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Mira Lobe in aller Kinderwelt. In Mira Lobe in aller Kinderwelt. Vídeň: Verlag Edition Praesens, 2005. s. 203 - 207, 4 s. ISBN 3-7069-0265-6. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Válka v dětské literatuře. Ladění, Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10, č. 2, s. 33-34. ISSN 1211-3484. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Tradition der österreichischen Kinder-und Jugendliteratur. Von den Anfängen bis zum 2. Weltrieg. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. s. 18-26, 9 s. ISBN 80-210-3882-9. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Tradition des Fachbereichs Kinder- und Jugendliteratur an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. libri liberorum, Vídeň, Rakousko: Öster. Gesellschaft für KJL-Forschung, 2002, roč. 3, č. 7, s. 10-13. ISSN 3-7069-0077-7. info

Last update: 31. 3. 2011