Mgr. et Mgr. Lenka Falková

Photo not published

 

 
2011

ŘEHÁK, Zdeněk - FALKOVÁ, Lenka.
Netopýři Hranické propasti po 10 letech. In Zpřístupněné jeskyně 2010. Ročenka Správy jeskyní České republiky. 1. vydání, srpen 2011. Průhonice : Správa jeskyní České republiky, 2011. ISBN 978-80-87309-10-0, pp. 67-68. 2010, Jeskyně.


more

 
2010

FALKOVÁ, Lenka - ŘEHÁK, Zdeněk.
Časové změny v aktivitě Pipistrellus pipistrellus v blízkosti úkrytu v Hranické propasti (Česká republika). In Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IX. Vyd. 1. Banská Bystrica : SOP SR, 2010. ISBN 80-89035-71-X, pp. 75-81. 2009, Zvolen.


more

 

ŘEHÁK, Zdeněk - FALKOVÁ, Lenka.
Temporal pattern of activity of Pipistrellus pipistrellus in the Hranická Chasm. 2010. ISBN 978-80-87154-46-5.


more