Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Photo not published

 

Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (MUNI/A/0883/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Computer Games And Education (FRVS/2271/2011)
MU Investigator:Mgr. Patrik Vacek
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (MUNI/A/1024/2010)
MU Investigator:Prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
School and Health for the 21st Century (MSM0021622421)
MU Investigator:Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání (MUNI/A/1022/2009)
MU Investigator:Prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zvyšování úrovně poradenské péče (ROZV/7/7/2010)
MU Investigator:Mgr. Šárka Karmazínová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Audio-visual education and learning by doing (FRVS/615/2007)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2007 - 12/2007
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Film and Audiovisual Education (FRVS/878/2006/G5)
MU Investigator:Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
The Form Teacher´s Activities in Present Conditions of Czech School System (MUNI/41/44/2006)
MU Investigator:Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
The Family Background Facilitated Roman Children´s Education (MUNI/41/54/2006)
MU Investigator:Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Posílení protidrogové výchovy a její realizace v podmínkách PdF MU v Brně (ROZV/203/2005)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Marie Havelková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství (MUNI/41/34-B-C/2005)
MU Investigator:Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 1/2005
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Specifické podmínky rodinné výchovy u romských dětí z hlediska jejich vzdělávacích perspektiv (MUNI/41/43-B-C/2005)
MU Investigator:Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 1/2005
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Interventions into the proces of pedagogical skills development in student teaching at training school (GA406/03/1349)
MU Investigator:PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2005
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nové studijní učitelské programy na MU (ROZV/186/2004)
MU Investigator:PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. stupně, učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele) (MUNI/41/T 36/2004)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Kurzy pedagogické přípravy romských asistentů (MUNI/41/T 42/2004)
MU Investigator:Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Masaryk University / Internal project of the Faculty of Education
more
Kurz pedagogického vzdělávání romských asistentů (ROZV/P84/2003)
MU Investigator:Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. stupně, učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele) (ROZV/92/2003)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2003 - 12/2003
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. st., učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele) (ROZV/72/2002)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2002 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Kurz pedagogického vzdělávání romských asistentů (ROZV/58/2002)
MU Investigator:Prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2000 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Inovace studijního programu učitelského studia oboru Výchova pro život v rodině (FRVS/875/2000)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2000 - 1/2000
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more