Ing. Gabriela Štěpánová

Photo not published

 

 
2014

DOSEDLA, Martin - ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Kurz: MSBP_ZIT - Základy informačních technologií, SV4BP_DT1E Didaktická technologie 1, ZS1BP_DIT1 Informační technologie 1 - prezenční studium. 2014.


more

 

DOSEDLA, Martin - ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela - KUČERA, Martin - FOUČEK, Roman.
Kurz: SZ7BP_DTI2 - Informační technologie 2 - prezenční studium. 2014.


more

 
2012

DOSEDLA, Martin - ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela - MORAVEC, Josef.
Kurz - Informační technologie 1. Brno : 2012.


more

 
2000

ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Vliv informační výchovy na vzdělávání. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu II. Vyškov : VVŠPV Vyškov, 2000. ISBN 80-7231-059-3, pp. 341-342. 18. května 2000, Vyškov.


more

 
1999

ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Počítač jako pomocník učitele. In XVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, II. díl (sborník příspěvků). Vyd. 1. Vyškov : VVŠ PV Vyškov, 1999. ISBN 80-7231-035-6, pp. 240 - 243. 1999, Vyškov.


more

 

ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Využití počítače v práci učitele. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Vyd. 1. Banská Bystrica : Universita Mateja Bela, 1999. ISBN 80-8055-292-4, pp. 275-278. 7. - 8. září 1999, Poprad, SR.


more

 
1998

ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Informační technologie ve vzdělávání učitelů. In Sborník z mezinárodní konference "Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí". Praha : UK, 1998. ISBN 80-7290-036-6, pp. 825-828. 23.-25. září 1998.


more

 
1997

ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Inovace obsahu výuky elektrotechniky vzhledem k současným potřebám praktického života. In Modernizace výuky v technicky orient.oborech a předmětech 97. Olomouc : PdF UP, 1997. ISBN 80-7067-784-8, pp. 104-105.


more

 

ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Problematika koncepce technického vzdělávání v oblasti elektrotechniky. In Technika a základní všeobecné vzdělání. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997. pp. 10-11.


more

 

MOŠNA, František - ŠTĚPÁNOVÁ, Gabriela.
Provoz domácnosti; Údržba a úklid domácnosti; Údržba oděvů a textilií v domácnosti. In Provoz a údržba domácnosti. Praha : Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-466-7, pp. 5-33.


more