PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Photo not published

 

Výchova uměním (MUNI/A/1107/2015)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Meziprostory (MUNI/A/0737/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/0882/2011)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/1019/2010)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/1033/2009)
MU Investigator:Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Modernization of Equipment of the Workplace of Ph.D Students at the Departement of Art Education on Pdf MU (MUNI/41/118/2009)
MU Investigator:PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Výtvarné ateliéry v azylových zařízeních SUZ MV ČR (ROZV/598/2006)
MU Investigator:Mgr. Petr Kamenický
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Výtvarné ateliéry v azylových zařízeních SUZ MV ČR (ROZV/204/2005)
MU Investigator:Mgr. Petr Kamenický
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Transformation and Development Programmes
more
Výtvarné vyjadřovací prostředky pro NŠ - sborník příspěvků doktorandů katedry výtvarné výchovy; alternativy přístupů k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky (MUNI/41/22-B-B/2005)
MU Investigator:PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2005 - 1/2005
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Tvůrčí dílny v lokalitách azylových zařízení (21641/04-22)
MU Investigator:Mgr. Petr Kamenický
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2004 - 12/2004
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Foreigner Integration Programme in the CR
more
Tvůrčí dílny na ZŠ v lokalitách azylových zařízení SUZ MV ČR (18038/2002-22)
MU Investigator:Mgr. Petr Kamenický
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2002 - 1/2002
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme of Support of Activities in Integrating Foreigners in CR for 2002
more