PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 213 records, displayed 1 - 30

 
2015

PAVLOVSKÁ, Marie.
My, Ty, Oni. 2015. CZE, PdF MU. 22.10.2015 - 23.10.2015, National Activity.


more

 
2014

GULOVÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Markéta - PAVLOVSKÁ, Marie.
Workhop multikulturních lekcí v prostředí školy s využitím dramatické výchovy. 2014. UKR, Kiev. 24.9.2014 - 24.9.2014, European Activity.


more

 

GULOVÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Markéta - PAVLOVSKÁ, Marie.
Workshop Multikulturní výchova v prostředí, práce s diverzitou. 2014. UKR, Kiev, Kievská univerzita. 25.9.2014 - 25.9.2014, European Activity.


more

 
2013

book coverPAVLOVSKÁ, Marie - DOLEŽAL, Tomáš.
Drama v českém školství. In Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. dramatická výchova, ISBN 978-80-210-6651-9, pp. 143-158.


more

 

book coverPAVLOVSKÁ, Marie.
Hry a cvičení dramiky v intervenci. In Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. Vyd. 1. Brno : MU, 2013. ISBN 978-80-210-6518-5, pp. 117 -162.


more

 

book coverVOJTOVÁ, Věra - PAVLOVSKÁ, Marie.
Intervenční dimenze dramatické výchovy. In Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. Vyd. 1. Brno : MuniPress, 2013. neuveden, ISBN 978-80-210-6518-5, pp. 47 - 56.


more

 

book coverPAVLOVSKÁ, Marie.
Intervenční metody dramiky. In Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. Brno : MU, 2013. ISBN 978-80-210-6518-5, pp. 57 -70.


more

 

book coverVOJTOVÁ, Věra - PAVLOVSKÁ, Marie.
Intervenční strategie v dramice. In Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. Vyd. 1. Brno : MuniPress, 2013. neuveden, ISBN 978-80-210-6518-5, pp. 71 - 86.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie - NEUŽILOVÁ, Vladimíra.
Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Vyd. 1. Praha : KHER, 2013. 158 pp. ISBN 978-80-87780-06-0.


more

 

book cover VEJRYCHOVÁ, Radka - SVÁTKOVÁ, Barbora - REMSOVÁ, Lenka - STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana - PAVLOVSKÁ, Marie - KUROWSKI, Martina - BUCHTA, Jan.
Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 113 pp. ISBN 978-80-210-6653-3.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie.
Multikulturní výchova v mateřské škole. Poradce ředitelky v mateřské škole, Praha, Forum r.s. o. ISSN 1804-9745, 2013, vol. II, no. 6, pp. 44--47.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie - REMSOVÁ, Lenka.
My, Ty, Oni. 2013. CZE, PdF MU. 29.11.2013 - 30.11.2013, National Activity.


more

 

book coverVOJTOVÁ, Věra - PAVLOVSKÁ, Marie.
Případové studie speciálněpedagogické intervence s využitím dramatické výchovy. In Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. Vyd. 1. Brno : MuniPress, 2013. neuveden, ISBN 978-80-210-6518-5, pp. 101 - 108.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie.
Reflexe projektu Afrika aneb Jak to všechno dopadlo. Poradce ředitelky mateřské školy, Praha, Forum s.r.o. ISSN 1804-9745, 2013, vol. II, no. 6, pp. 33-37.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie.
Senioři a vyprávění příběhů. 2013.


more

 

book coverVOJTOVÁ, Věra - PAVLOVSKÁ, Marie.
Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6518-5.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie.
Využití DV jako intervenční metody v DD. 2013.


more

 

KUROWSKI, Martina - PAVLOVSKÁ, Marie.
Vzdělávací workhopy pro učitele stepních škol na Krymu: přístupy k multikulturní výchově. 2013. UKR, Simferopol, Ukrajina. 8.10.2013 - 8.10.2013, European Activity.


more

 
2012

PAVLOVSKÁ, Marie.
Celostátní setkání animátorů seniorů. 2012. diecézní centrum, Hradec Králové. 25.11.2012 - 26.11.2012, National Activity.


more

 

book coverPAVLOVSKÁ, Marie - SYSLOVÁ, Zora - ŠMAHELOVÁ, Bohumíra.
Dějiny předškolní pedagogiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 79 pp. ISBN 978-80-210-5981-8.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie - VOJTOVÁ, Věra.
Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. 2012.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie - NEUŽILOVÁ, Vladimíra.
Druhá směna. Jak využívat literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha : Romea, o.s., 2012. 109 pp. ISBN 978-80-904106-1-9.


more

 

book coverVOJTOVÁ, Věra - PAVLOVSKÁ, Marie.
Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5848-4, pp. 85-91.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie - VOJTOVÁ, Věra.
Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, MAGNANIMITAS. ISSN 1804-7890, 2012, vol. 2012, no. 0201, pp. 34-37.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie.
Středoškoláci, vědecká práce a její prezentace. 2012. SOUS Čichnova, Brno. 20.8.2012 - 25.8.2012, National Activity.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie.
Tvůrčí psaní v hodinách dramatické výchovy. 2012.


more

 
2011

PAVLOVSKÁ, Marie - VOJTOVÁ, Věra.
Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.


more

 

PAVLOVSKÁ, Marie - VOJTOVÁ, Věra.
Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. In Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno : PdF MU, 2011. ISBN 978-80-7315-216-1, pp. 486-496. 2011, PdF MU.


more

 

DOLEŽAL, Tomáš - PAVLOVSKÁ, Marie.
Drama ve Finsku aneb využití dramatu k rozvoji komunikativních dovedností, sebevyjádření a sebevědomí. 2011. CZE, Studio dramatické výchovy LABYRINT a PdF MU Brno. 13.4.2011 - 17.4.2011, European Activity.


more

 

DOLEŽAL, Tomáš - PAVLOVSKÁ, Marie.
Dramatická výchova - předmět nebo metoda práce na 1. stupni ZŠ?. In UČITELIA A PRIMÁRNA EDUKÁCIA VČERA, DNES A ZAJTRA. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta, 2010, 2011. ISBN 978-80-557-0116-5, pp. 244-252. 2010, Banská Bystrica, Slovensko.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 213 records, displayed 1 - 30