7. rámcový program

Program odkaz do nového oknaEvropské unie

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (FP7) je hlavním nástrojem EU pro financování výzkumu v období 2007 až 2013. Sdružuje všechny vědecko-výzkumné iniciativy EU pod jednu střechu hrajíc klíčovou úlohu při dosahování cílů růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Stejně jako tomu bylo u 6. rámcového programu, jeho hlavním cílem je podporovat budování evropského výzkumného prostoru.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

Metodické řízení