Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

  • Hudební výchova
  • Pedagogika
  • Speciální pedagogika
  • Výtvarná výchova