Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 83


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 83 records, displayed 1 - 20
ACTIVE CITIZENSHIP AND DECENT WORK (2015-1-ES01-KA204-016067)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 9/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Blízko i daleko (96085/2016-OVD)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Foreign Affairs of the CR / Czech-Polish Forum
more
Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education (GA16-02177S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Česká morfologie interaktivně (včetně anglické a latinské terminologie) (MUNI/FR/1142/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Česká pěvecká literatura od roku 1950 do současnosti (MUNI/FR/1213/2015)
MU Investigator:MgA. Markéta Szendiuchová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století (7AMB16PL030)
MU Investigator:Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy (MUNI/A/0941/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher Education (2015-2951/001-001)
MU Investigator:Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost (GA15-10625S)
MU Investigator:Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
E-learningový kurz k předmětu Reálie Ruska (MUNI/FR/0956/2015)
MU Investigator:Mgr. Natalia Naumova
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area (2014-2-TR01-KA205-014437)
MU Investigator:Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2015 - 2/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
English for PhD students in the framework of Social Education. (MUNI/FR/1238/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
English Language and Literary Studies in Central Eastern Europe (CIII-ME-0408-07-1516-M-88415)
MU Investigator:Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:12/2015 - 9/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit (VG-SPS-BW-14-001601-3)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2014 - 8/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Good start to school - Support of Early Childhood Care (2015-1-CZ01-KA201-013947)
MU Investigator:PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 6/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Grafický design a životní styl (MUNI/FR/1125/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Implementace problematiky onkologické prevence do přípravy učitelů na Pedagogické fakultě MU v Brně (DAR-2055-oZ-2015)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 9/2016
Investor/Programme:League Against Cancer Prague / The League Against Cancer Prague Projects
more
Inkluzivní a speciální vzdělávání v přehledových studiích (MUNI/B/1429/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inkluzivní vzdělávání v kontextu V4 (61500112)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2016 - 2/2019
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad University Studies Grant
more
Inovace a profilace předmětu Specializace logopedie v prezenční a kombinované formě studia (MUNI/FR/1112/2015)
MU Investigator:PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 83 records, displayed 1 - 20