Detail projektu

 

Inovace studijního programu speciální pedagogiky - somatopedie

Kód projektu:ROZV/22/2002
Období řešení:1/2001 - 1/2002
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta/Pracoviště MU:
Pedagogická fakulta
Řešitel na MU:prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Člen realizačního týmu:PhDr. Mgr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Anotace

Č. projektu v r. 2001: I/9/2001 Program je zaměřen na rozpracování některých témat, patřících do problematiky pedagogiky jedinců s tělesným postižením, jejichž aspekty nebyly zatím u nás v plné šíři reflektovány. Cílem projektu je rozšířit kompetence studentů, studujících specializaci pedagogiky jedinců s tělesným postižením, srovnatelné s požadavky v zemích EU. Velký význam má možnost využití získaných poznatků v rámci všech kateder speciální pedagogiky pedagogických fakult v ČR.