Detail projektu

 

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS)

Kód projektu:CZ.1.05/4.1.00/04.0199
Období řešení:12/2011 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Pedagogická fakulta
Řešitel na MU:doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Ing. Martina Dvořáková
Mgr. Bc. Alexandra Peschlová
Anotace

Smyslem projektu je vybudování infrastruktury pro výzkum a doktorská studia výstavbou budovy – „Centrum výzkumných institutů a doktorských studií“ (CVIDOS), která zajistí podmínky pro vědeckou výchovu mladých a perspektivních akademiků a bude integrovat veškeré informační zdroje (knihovnu, studovnu, ICT), které jsou nezbytnou podmínkou pro samostudium a tvůrčí rozvoj studentů. Kolaudace objektu je plánována v prosinci 2014. Novostavbou CVIDOS získáme 3 890,5 m2 p. u. v samostatně stojícím objektu, který bude ve 2. NP propojený spojovacím koridorem se stávající hlavní budovou fakulty. Objekt tvoří 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Je umístěn do vnitrobloku Poříčí 31, Brno. Všechny pozemky dotčené realizací projektu jsou ve vlastnictví Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno. Červenec 2013 - podstatná změna projektu: Rozšíření cílové skupiny v technickém popisu projektu bez změny účelu projektu.