Project details

 

Zapojení PF do činnosti Evropské agentury pro podporu speciálního vzdělávání

Project Identification:ROZV/198/2005
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor:link to a new windowMinistry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty/Unit:
Faculty of Education
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Project Team Member:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Assoc. Prof. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.