Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 83


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 83 records, displayed 21 - 40
Inovace pěstitelských prací ve studijním oboru učitelství přírodopisu a učitelství pro 1. stupeň ZŠ (MUNI/FR/1116/2015)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Ševčíková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětu "Návykové chování a závislosti" se zaměřením na prevenci "novodobých závislostí" (MUNI/FR/1091/2015)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětu Alternativní techniky speciální pedagogiky (MUNI/FR/1194/2015)
MU Investigator:Eliška Hegerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětů Analýza sociálně pedagogických teorií (MUNI/FR/1332/2015)
MU Investigator:Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka (MUNI/FR/1239/2015)
MU Investigator:PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětu Jak psát závěrečnou práci FJBV_MZP jako možnost zkvalitnění akademického psaní ve francouzském jazyce (MUNI/FR/1218/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětu Muzejní pedagogika (MUNI/FR/1201/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovace předmětu Online_A (MUNI/FR/1195/2015)
MU Investigator:PhDr. Tamara Váňová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion (2015-1-PL01-KA204-016407)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 6/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (GA15-08857S)
MU Investigator:Mgr. František Tůma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Interdisciplinary education of junior historians of mathematics (NF-CZ07-ICP-3-237-2015)
MU Investigator:Mgr. Helena Durnová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
more
Intervence a poradenství pro rodiny dětí v riziku/s problémy/s poruchou chování (MUNI/FR/1150/2015)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů (GA15-12956S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Jazyky ve škole – jazyky ve výuce naukových a jazykových předmětů (75p13)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2016 - 3/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Matematika, fyzika a politika: Život a dílo Václava Hlavatého (1894-1969) v mezinárodním kontextu (GA15-11070S)
MU Investigator:Mgr. Helena Durnová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy (GA15-05122S)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Nanočástice, jejich přehled, příprava a využití (Inovace předmětů Analytická chemie a Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu) (MUNI/FR/1139/2015)
MU Investigator:Bc. Dominik Průdek
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Nový mezinárodně inkluzivní kurz – Perspectives of Critical Pedagogy: Students as Agents fo Change (MUNI/FR/1109/2015)
MU Investigator:MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Odborná exkurze „Učit se číst čtením v němčině jako cizím a druhém jazyce“ (75p15)
MU Investigator:Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2016 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 83 records, displayed 21 - 40