Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 76


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 76 records, displayed 21 - 40
Inovace předmětů Souvislá pedagogická a badatelská praxe (SV4MP_PX a SC4BK_PPX) jako nutná podmínka přechodu na nový systém SZZ (MUNI/FR/0212/2014)
MU Investigator:Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace předmetu Specializace logopedie v bakalářském i magisterském studiu (MUNI/FR/0157/2014)
MU Investigator:PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace skupiny předmětů Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická a specializace Surdopedie (MUNI/FR/0153/2014)
MU Investigator:PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/28.0145)
MU Investigator:Mgr. Petr Soják, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Inovace studijních předmětů v oblasti pedagogicko-psychologické reflexe (MUNI/FR/0037/2014)
MU Investigator:Mgr. Petr Kamenický
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Inovace technického vybavení počítačové učebny 28 (MUNI/FR/0151/2014)
MU Investigator:Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Integrace studentů doktorského studia do tvůrčí činnosti v pedagogickém výzkumu (MUNI/A/0796/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Jazyková vybavenost akademických pracovníků pro výuku v angličtině (MUNI/FR/0124/2014)
MU Investigator:Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
KARSYSPED - Kariérní systém pedagogů regionálních škol (ROZV/21/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Josef Trna, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 1/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Komiks v přípravě pedagogů a zprostředkování umění (MUNI/FR/0068/2014)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Krajinné indicie jádra Velké Moravy (7AMB14SK006)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (MUNI/A/0813/2013)
MU Investigator:Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Literární teorie dnes: Inovace předmětů z teorie literatury s ohledem na aktuální stav oboru a vzdělávání studentů pedagogické fakulty (MUNI/FR/0064/2014)
MU Investigator:PhDr. David Kroča, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY CELÉ SEKCE OFTALMOPEDICKÝCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH NAVÁZÁNÍ NA PRAXI (MUNI/FR/0141/2014)
MU Investigator:Mgr. Martin Vrubel
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Modernizace výukových strategií ve skupině předmětů Special Education vyučovaných v anglickém jazyce (MUNI/FR/0304/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie (CZ.1.07/2.2.00/28.0182)
MU Investigator:RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Opportunities to develop problem solving competence in textbooks and in the classroom (GPP407/12/P059)
MU Investigator:Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/14/2014)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 76 records, displayed 21 - 40