Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 57


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 1 - 20
ACTIVE CITIZENSHIP AND DECENT WORK (2015-1-ES01-KA204-016067)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 9/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Česká morfologie interaktivně (včetně anglické a latinské terminologie) (MUNI/FR/1142/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Česká pěvecká literatura od roku 1950 do současnosti (MUNI/FR/1213/2015)
MU Investigator:MgA. Markéta Szendiuchová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Developing programs for Access of disadvantaged groups of people and Regions to higher Education (2015-2951/001-001)
MU Investigator:Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost (GA15-10625S)
MU Investigator:Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
E-learningový kurz k předmětu Reálie Ruska (MUNI/FR/0956/2015)
MU Investigator:Mgr. Natalia Naumova
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area (2014-2-TR01-KA205-014437)
MU Investigator:Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:2/2015 - 2/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
English for PhD students in the framework of Social Education. (MUNI/FR/1238/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Förderung von Kreativität und Entrepreneurship durch Musik, Performance und kulturelle Zusammenarbeit (VG-SPS-BW-14-001601-3)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2014 - 8/2017
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Good start to school - Support of Early Childhood Care (2015-1-CZ01-KA201-013947)
MU Investigator:PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:10/2015 - 6/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Grafický design a životní styl (MUNI/FR/1125/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Implementace problematiky onkologické prevence do přípravy učitelů na Pedagogické fakultě MU v Brně (DAR-2055-oZ-2015)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:9/2015 - 9/2016
Investor/Programme:League Against Cancer Prague / The League Against Cancer Prague Projects
more
Inovace a profilace předmětu Specializace logopedie v prezenční a kombinované formě studia (MUNI/FR/1112/2015)
MU Investigator:PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace pěstitelských prací ve studijním oboru učitelství přírodopisu a učitelství pro 1. stupeň ZŠ (MUNI/FR/1116/2015)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Ševčíková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu "Návykové chování a závislosti" se zaměřením na prevenci "novodobých závislostí" (MUNI/FR/1091/2015)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Alternativní techniky speciální pedagogiky (MUNI/FR/1194/2015)
MU Investigator:Eliška Hegerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětů Analýza sociálně pedagogických teorií (MUNI/FR/1332/2015)
MU Investigator:Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka (MUNI/FR/1239/2015)
MU Investigator:PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Jak psát závěrečnou práci FJBV_MZP jako možnost zkvalitnění akademického psaní ve francouzském jazyce (MUNI/FR/1218/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Muzejní pedagogika (MUNI/FR/1201/2015)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 1 - 20