SSSA - Secondary School Special Activities (Czech only)

Soutěž talentovaných studentů SŠ v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem soutěže vyhlašované MŠMT je pomáhat vyhledávat talentované žáky, vést je k samostatnému a tvořivému přístupu, podporovat je a odborně rozvíjet jejich růst. Studenti mají možnost zapojit se do odborné činnosti, která zajímavým a praktickým způsobem prohloubí a zkvalitní jejich znalosti.

Studenti SŠ v Jihomoravském kraji se mohou do soutěže přihlásit tak, že si na stránkách organizátora vyberou z nabídky témat, která poskytli školitelé z Masarykovy univerzity a pokud je téma podpořeno, řeší studenti během období červenec – leden téma přímo na vědeckém pracovišti pod dohledem svého vybraného školitele. Součástí je přihlášení vypracovaného projektu do soutěže, kdy řešitel práci obhajuje před odbornou porotou.

Masarykova univerzita se do soutěže zapojuje poskytnutím vědeckých pracovníků a pedagogů (školitelů), kteří zajišťují potřebné metodické vedení žáků.

Spolupráce s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, které na svých stránkách zajišťuje nabídku témat a jejich následnou finanční podporu v Jihomoravském kraji úspěšně funguje již několik let.

Vše potřebné pro účast v SOČ naleznete na stránkách našeho partnera odkaz do nového oknahttp://www.jcmm.cz/soc.html.