Publication details

 

Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování

Basic information
Original title:Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování
Title in English:Jedovnice and surroundings. Model region for field work
Authors:Eduard Hofmann, Břetislava Černá, Boris Rychnovský, Lubomír Lauermann
Further information
Citation:HOFMANN, Eduard, Břetislava ČERNÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Lubomír LAUERMANN. Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování. 1. vyd. Brno: CERM - Akademické nakladatelství, s.r.o., 1999. 130 s. ISBN 80-7204-109-6.Export BibTeX
@book{213871,
author = {Hofmann, Eduard and Černá, Břetislava and Rychnovský, Boris and Lauermann, Lubomír},
address = {Brno},
edition = {1.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-7204-109-6},
publisher = {CERM - Akademické nakladatelství, s.r.o.},
title = {Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování},
year = {1999}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Monograph