Publication details

 

Zborník priespevkov z medzinárodnej konferencie - Otázky kriminality mládeže

Basic information
Original title:Zborník priespevkov z medzinárodnej konferencie - Otázky kriminality mládeže
Author:Vratislava Černíková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Slovak
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings

Ochranná opatření v ČR - faktory sociální deviace, empirické poznatky z grantového výzkumu