Publication details

 

Iterativní kořeny transformací konečných množin

Basic information
Original title:Iterativní kořeny transformací konečných množin
Title in English:Iterative roots of transformations defined on the finite sets
Author:Jaroslav Beránek
Further information
Citation:BERÁNEK, Jaroslav. Iterativní kořeny transformací konečných množin. In Acta mathematica 8, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 188. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2005. s. 85-94, 10 s. ISBN 80-8050-896-8.Export BibTeX
@inproceedings{724848,
author = {Beránek, Jaroslav},
address = {Nitra},
booktitle = {Acta mathematica 8, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 188},
edition = {první},
keywords = {Iterative roots; vertex graph; orbit; cycle.},
language = {cze},
location = {Nitra},
isbn = {80-8050-896-8},
pages = {85-94},
publisher = {Fakulta prírodných vied UKF v Nitre},
title = {Iterativní kořeny transformací konečných množin},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
Type:Article in Proceedings
Keywords:Iterative roots; vertex graph; orbit; cycle.

Iterativní kořeny transformací konečných množin

Iterative roots of transformations defined on the finite sets