Publication details

 

Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu

Basic information
Original title:Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu
Title in English:Frequency concepts analysis of geography textbooks
Author:Petr Knecht
Further information
Citation:KNECHT, Petr. Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 121-134, 14 s. Pedagogický výzkum v teori a praxi 7. ISBN 978-80-7315-148-5.Export BibTeX
@inbook{725134,
author = {Knecht, Petr},
address = {Brno},
booktitle = {Hodnocení učebnic},
edition = {1.},
keywords = {Educational research; textbooks research; textbooks assessment},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7315-148-5},
pages = {121-134},
publisher = {Paido},
title = {Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:Educational research; textbooks research; textbooks assessment

V poslední stati seznamuje P. Knecht s výsledky pojmové analýzy českých učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy pocházejících z osmi vydavatelství, založené na frekvenční analýze všech sociogeografických pojmů uvedených ve zkoumaných učebnicích. Analýza zkoumaných učebnic naznačila poměrně značné rozdíly v množství pojmů obsažených v jednotlivých učebnicích. Z výzkumu vyplývá, že autoři zkoumaných učebnic pracují celkem s 366 sociogeografickými pojmy, přičemž pojmů současně uvedených ve všech zkoumaných učebnicích je pouhých 35, tedy přibližně 10 %. Z analýzy učebnic dále vyplynulo, že se učebnice navzájem neliší pouze z pojmového hlediska, ale také v množství textu a obrázků, organizaci učiva, množství faktů, grafické úpravy a didaktického zpracování učiva i technického zpracování učebnice.

The paper acquaints P. with the results of the textbooks analysis which was based on frequency concept analysis of Czech lower secondary school human geography textbooks. Author compared all fourteen textbooks from eight different publishing houses allowed for lessons at Czech secondary schools in school year 2005/2006. The result is the finding that the number of concepts in textbooks from several publishing houses is highly different. The research emerged that in all examined textbooks authors used 366 different human geographical concepts, but only 35 concepts, that means 10% of them, were mentioned in all examined textbooks.

Related projects: