Detail publikace

 

Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe

Základní údaje
Originální název:Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe
Název česky:Havel, Stoppard a Plastic People of the Universe
Autor:Lucie Podroužková
Další údaje
Citace:PODROUŽKOVÁ, Lucie. Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe. Brno: PdF MU, 2007.Export BibTeX
@article{744072,
author = {Podroužková, Lucie},
address = {Brno},
keywords = {Tom Stoppard; drama; dissent; Communism; rocknroll},
language = {eng},
location = {Brno},
publisher = {PdF MU},
title = {Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe},
year = {2007}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Umění, architektura, kulturní dědictví
Druh:Popularizační texty
Klíčová slova:Tom Stoppard; drama; dissent; Communism; rocknroll

This article presents an analysis and review of Tom Stoppard's play called Rock'n'roll.

Článek nabízí analýzu a recenzí nové hry Toma Stopparda Rocknroll.