Detail publikace

 

Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe

Základní údaje
Originální název:Havel, Stoppard and the Pastic People of the Universe
Název česky:Havel, Stoppard a Plastic People of the Universe
Autor:Lucie Podroužková
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:angličtina
Obor:Umění, architektura, kulturní dědictví
Druh:Popularizační texty
Klíčová slova:Tom Stoppard; drama; dissent; Communism; rocknroll

This article presents an analysis and review of Tom Stoppard's play called Rock'n'roll.

Článek nabízí analýzu a recenzí nové hry Toma Stopparda Rocknroll.