Publication details

 

Funkcionální rovnice

book cover

The content of this page is unavailable at the moment. An error has occured while downloading data from link to a new windowis.muni.cz. We are sorry for the inconvenience.

Basic information
Original title:Funkcionální rovnice
Title in English:Functional equations
Author:Jaroslav Beránek
Information from University Press
Price:44,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 74 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 121. ISBN 80-210-3422-X.Export BibTeX
@book{556504,
author = {Beránek, Jaroslav},
address = {Brno},
edition = {první},
keywords = {Real function; functional equation; Cauchy s method of solution; monounary algebra; iteration; iterative root; vertex graph.},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3422-X},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Funkcionální rovnice},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
Type:Monograph
Keywords:Real function; functional equation; Cauchy s method of solution; monounary algebra; iteration; iterative root; vertex graph.

Obsahem textu je základní seznámení s funkcionálními rovnicemi a metodami jejich řešení. Po stručném úvodu je zařazena řada příkladů funkcionálních rovnic dvou proměnných a popsána Cauchyho metoda jejich řešení. Následuje teorie nutná k řešení funkcionálních rovnic jedné proměnné včetně ilustrativních příkladů. V závěru je uveden příklad teoretického problému řešeného pomocí uvedené teorie.

The text contains the basic introduction of functional equations and the methods of their solving. After a short foreword there is given a set of examples of functional equations of two variables and there is described Cauchy s method of their solution. Then there follows a theory necessary for solving of functional equations of a single variable including some illustrative examples. In the conclusion of the article there is shown an example of a theoretical problem solved by the mentioned theory.