Publication details

 

O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě

Basic information
Original title:O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě
Title in English:About a noncommutative transposition hypergroup of linear spaces of smooth functions of dimension two
Authors:Jaroslav Beránek, Jan Chvalina
Further information
Citation:BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Acta mathematica 11, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 326. 2008. ISBN 978-80-8094-396-7.Export BibTeX
@proceedings{800758,
author = {Beránek, Jaroslav and Chvalina, Jan},
booktitle = {Acta mathematica 11, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 326},
keywords = {Noncommutative transposition hypergroup; join space; differential equation; linear space},
language = {cze},
isbn = {978-80-8094-396-7},
title = {O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
Type:Conference abstract
Keywords:Noncommutative transposition hypergroup; join space; differential equation; linear space