Publication details

 

Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis

Basic information
Original title:Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis
Author:Věra Vojtová
Further information
Citation:VOJTOVÁ, Věra. Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis. In ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J.Quality of Life in the context of Health and Illness. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 78 - 89, 11 s. ISBN 978-80-7392-073-9.Export BibTeX
@inbook{819344,
author = {Vojtová, Věra},
address = {Brno},
booktitle = {ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J.Quality of Life in the context of Health and Illness},
edition = {1. vyd.},
keywords = {quality of school life; risk of exclusion; school for all; inclusive education; quality of life concept;},
language = {eng},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7392-073-9},
note = {kvalita života školy, riziko vylučování, škola pro všechny; inkluzivní vzdělávání; postoje ke školnímu životu; koncept kvality života},
pages = {78 - 89},
publisher = {MSD},
title = {Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis},
year = {2008}
}
Original language:English
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:quality of school life; risk of exclusion; school for all; inclusive education; quality of life concept;

This article intoduces pedagogical tool for investigating elementary school pupils' attitudes towards the quality of school life. We interpret data received from 1596 respondents.

Related projects: