Publication details

 

Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení?

Basic information
Original title:Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení?
Title in English:Can quadratic equations develop mathematical thinking?
Author:Jaroslav Beránek
Further information
Citation:BERÁNEK, Jaroslav. Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení? In Príprava učitelov v procese školských reforiem. první. Prešov: Pedagogická fakulta PU, 2009. s. 34-41, 8 s. ISBN 978-80-555-0014-0.Export BibTeX
@inproceedings{846064,
author = {Beránek, Jaroslav},
address = {Prešov},
booktitle = {Príprava učitelov v procese školských reforiem},
edition = {první},
keywords = {Quadratic equations; relations between roots and coefficients; problem teaching.},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Prešov},
isbn = {978-80-555-0014-0},
pages = {34-41},
publisher = {Pedagogická fakulta PU},
title = {Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení?},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
Type:Article in Proceedings
Keywords:Quadratic equations; relations between roots and coefficients; problem teaching.

Obsahem příspěvku jsou kvadratické rovnice a jejich využití při rozvíjení matematického myšlení studentů. Ačkoliv problematika kvadratických rovnic se na první pohled jeví jako zcela prozkoumaná, neustále je možno nacházet různé zajímavosti, které se řešení kvadratických rovnic dotýkají. Tyto doplňky přitom nejsou příliš vzdáleny od osnov školské matematiky a proto je lze využít i pro samostatnou činnost studentů v rámci problémové výuky v matematice.

The article deals with quadratic equations and their usage at the development of students mathematical thinking. Although the area of quadratic equations seems to be completely exploited, there still can be found different pecularities in which quadratic equations are included. These additions are not too diverse from school mathematics curriculum and therefore they can be easily used for independent students activities within problem teaching of mathematics.