Publication details

 

Sebehodnocení učitelky.

Basic information
Original title:Sebehodnocení učitelky.
Title in English:Teachers´self-evaluation
Author:Zora Syslová
Further information
Citation:SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. 9 s. ŠVP a evaluace v MŠ. 3. aktualizace. ISSN 1802-4130.Export BibTeX
@misc{861833,
author = {Syslová, Zora},
address = {Praha},
keywords = {self-evaluation; self-management; video-training of the interactions; portfolio},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {Verlag Dashöfer},
title = {Sebehodnocení učitelky.},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:self-evaluation; self-management; video-training of the interactions; portfolio

Autorka seznamuje s metodami a možnými úskalími sebehodnocení učitelek mateřských škol. Pojímá je jako jeden z nástrojů vlastního hodnocení školy a prostředek pro rozvoj osobnosti učitelky a jejího sebeřízení.

Autor informs about methods and possible difficulties of the teachers self-evaluation in the kindergartens. She contains its as one of the tools of the school self-evaluation and the resource for personal development of teacher and for her self-management.