Publication details

 

Sebehodnocení učitelky.

Basic information
Original title:Sebehodnocení učitelky.
Title in English:Teachers´self-evaluation
Author:Zora Syslová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:self-evaluation; self-management; video-training of the interactions; portfolio

Autorka seznamuje s metodami a možnými úskalími sebehodnocení učitelek mateřských škol. Pojímá je jako jeden z nástrojů vlastního hodnocení školy a prostředek pro rozvoj osobnosti učitelky a jejího sebeřízení.

Autor informs about methods and possible difficulties of the teachers self-evaluation in the kindergartens. She contains its as one of the tools of the school self-evaluation and the resource for personal development of teacher and for her self-management.