Publication details

 

Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ

Basic information
Original title:Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ
Title in English:Evaluation in the kindergarten using the tools of the project of health supporting
Author:Zora Syslová
Further information
Citation:SYSLOVÁ, Zora. Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ. Praha: RAABE, 2006. 32 s. ISBN 80-86307-13-1.Export BibTeX
@misc{861841,
author = {Syslová, Zora},
address = {Praha},
keywords = {assessment; evaluation; criterions of evaluation; tools of evaluation; evaluating system in kindergarten; program kindergarten supporting the health},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {80-86307-13-1},
publisher = {RAABE},
title = {Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:assessment; evaluation; criterions of evaluation; tools of evaluation; evaluating system in kindergarten; program kindergarten supporting the health

Obsah příspěvku seznamuje čtenáře s plánem evaluace ve školním vzdělávacím programu a ukazuje možnosti, jak efektivně realizovat proces hodnocení v mateřské škole a jakých nástrojů lze při evaluaci MŠ využít.

The contents of the contribution acquaints the readers with the plan of evaluation in the school curriculum and indicates the possibilities how to realize the evaluating process in the kindergartens effectivelly and the tools for the evaluation.