Detail publikace

 

Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole

Základní údaje
Originální název:Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole
Autoři:Miluše Havlínová, Eliška Vencálková, Zora Syslová, Jana Havlová, Iva Lacinová, Nina Petrasová, Ludmila Šprachtová
Další údaje
Citace:HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Jana HAVLOVÁ, Iva LACINOVÁ, Nina PETRASOVÁ a Ludmila ŠPRACHTOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7367-487-8.Export BibTeX
@article{862623,
author = {Havlínová, Miluše and Vencálková, Eliška and Syslová, Zora and Havlová, Jana and Lacinová, Iva and Petrasová, Nina and Šprachtová, Ludmila},
address = {Praha},
edition = {2., přeprac. a dopl. vyd.},
keywords = {philosophy of the health support, principles of the health support, conditions, evaluation, educational fields, kindergarten supporting the health},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7367-487-8},
publisher = {Portál},
title = {Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole},
year = {2008}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Pedagogika a školství
Druh:Přehledové a vzdělávací texty
Klíčová slova:philosophy of the health support, principles of the health support, conditions, evaluation, educational fields, kindergarten supporting the health

Obsahem publikace je představení koncepce podpory zdraví v mateřské škole zaměřená na rozvoj zodpovědnosti za svoje zdraví. Zahrnuje popis principů a zásad, které je nutné v mateřské škole vytvářet tak, aby se u dětí mohly založit kompetence vedoucí ke zdravým životním návykům.