Publication details

 

Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika.

book cover

Basic information
Original title:Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika.
Title in English:Support and Development of Talent at Pupils from Romany Ethnical Group.
Authors:Jana Škrabánková, Jana Vlachová, Jan Šťáva
Further information
Citation:ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Jana VLACHOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. s. 209-221, 13 s. ISBN 978-80-210-5039-6.Export BibTeX
@inproceedings{862853,
author = {Škrabánková, Jana and Vlachová, Jana and Šťáva, Jan},
address = {Brno},
booktitle = {Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře.},
edition = {První vydání},
keywords = {Talent; gift; intelligence; emotional intelligence; successful intelligence; creativity; socially and culturally deprived background; Romany ethnical group; youth at risk; barriers in education; support and development of talent; quality research},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5039-6},
pages = {209-221},
publisher = {Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta},
title = {Podpora a rozvoj nadání u žáků romského etnika.},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:Talent; gift; intelligence; emotional intelligence; successful intelligence; creativity; socially and culturally deprived background; Romany ethnical group; youth at risk; barriers in education; support and development of talent; quality research

Tento text se zabývá problematikou nadání u romských dětí a žáků, jejich školní úspěšnosti a bariérami ve vzdělávání. Uvedena jsou také některá zákonná opatření pro podporu a rozvoj nadání a metody a techniky používané ve školách při práci s nadanými dětmi.

This text deals with the questions of the talent at Roma children and pupils, their success at school and barriers in education. Several legal measures for support and development of talent and methods and techniques to school work with talented children are introduced.

Related projects: