Detail publikace

 

Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)

Základní údaje
Originální název:Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)
Autor:Tomáš Káňa
Další údaje
Citace:KÁŇA, Tomáš. Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině). Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2009.Export BibTeX
@misc{867615,
author = {Káňa, Tomáš},
address = {Praha},
keywords = {diminutives; diminutives of nouns; Czech nouns; Czech - English - German counterparts;},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {Ústav Českého národního korpusu FF UK},
title = {Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)},
year = {2009}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Jazykověda
Druh:Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Klíčová slova:diminutives; diminutives of nouns; Czech nouns; Czech - English - German counterparts;

Prezentace srovnává systém deminutivních systémů v češtině, němčině a v angličtině. Na základě příkladů z paralelních korpusů (ČNPK a InterCorp) jsou popsány možnosti deminutivního vyjádření. Výsledek je uložen na digitálním nosiči KNJL363/09/1 v archívu katedry.