Detail publikace

 

Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)

Základní údaje
Originální název:Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)
Autor:Tomáš Káňa
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Jazykověda
Druh:Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Klíčová slova:diminutives; diminutives of nouns; Czech nouns; Czech - English - German counterparts;

Prezentace srovnává systém deminutivních systémů v češtině, němčině a v angličtině. Na základě příkladů z paralelních korpusů (ČNPK a InterCorp) jsou popsány možnosti deminutivního vyjádření. Výsledek je uložen na digitálním nosiči KNJL363/09/1 v archívu katedry.