Publication details

 

Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)

Basic information
Original title:Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)
Title in English:On Some Czech Diminutives and their Counterparts in German (and English)
Author:Tomáš Káňa
Further information
Citation:KÁŇA, Tomáš. Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině). Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2009.Export BibTeX
@misc{867615,
author = {Káňa, Tomáš},
address = {Praha},
keywords = {diminutives; diminutives of nouns; Czech nouns; Czech - English - German counterparts;},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {Ústav Českého národního korpusu FF UK},
title = {Některá česká deminutiva a jejich protějšky v němčině (a angličtině)},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:R&D Presentation
Keywords:diminutives; diminutives of nouns; Czech nouns; Czech - English - German counterparts;

Prezentace srovnává systém deminutivních systémů v češtině, němčině a v angličtině. Na základě příkladů z paralelních korpusů (ČNPK a InterCorp) jsou popsány možnosti deminutivního vyjádření. Výsledek je uložen na digitálním nosiči KNJL363/09/1 v archívu katedry.

This presentation compares the Czech, German and the English System of Diminutives of nouns. All examples from parallel corpora (ČNPK and InterCorp) describe possibilities of diminutive expressions. The result is acessible on a CD KNJL363/09/1 in the department archive.